Dobrodošle/i na veb stranicu Centra za ženske studije
Istraživački program
Istraživački program Centra podstičući predavački program
otvara aktuelna pitanja feminističkih praksi, relevantnih
javnih politika i preispituje različita teorijska opredeljenja.
Predavački program
Predavački program Centra se od svog nastanka razvija i menja,
ali zadržava svoja osnovna obeležja: alternativnost u odnosu na mejnstrim,
provokativnost, inovativnost i otvorenost za suprotna mišljenja i stavove.
Centar za
ženske studije
je organizovan kao celovit interdisciplinearni obrazovni
projekat koga čine predavački, istraživački i izdavački program,
kao i najveća feministička biblioteka u Srbiji.
Izdavački program
Izdavačka delatnost Centra je usmerena na objavljivanje
časopisa Genero, kao i knjiga, publikacija i prevoda ključnih tekstova
iz feminističke teorije, istorije i analize savremenih pitanja
vezanih za položaj žena u društvu u različitim oblastima.
Biblioteka
Sa svojih oko 8000 knjiga na osam jezika
(pre svega na srpskom i engleskom) biblioteka služi kao
značajan istraživački resurs za studenkinje/studente
i saradnike/ice Centra, kao i za širu publiku.
... predavanja je pohađalo preko 1500 studentkinja i studenata ... dodeljeno je 524 sertifikata ...