Istraživački program deo je Centra za ženske studije već od prvih nekoliko godina njegovog osnivanja. Korpus istraživanja koje sprovodi Centar za ženske studija obuhvata empirijsku kritičku analizu različitih aspekata ženske egzistencije, primenjena istraživanja aplikativne prirode (policy making) kao i akademska istraživanja iz domena rodnih studija, feminističke političke filozofije, feminističkih studija medija i kulture i ostalih naučnih oblasti, sa obaveznim polaznim pretpostavkama feminističke epistemologije.

Kroz istraživački rad se kontinuirano unapređuje izučavanje različitih oblasti ženskih i rodnih studija - lokus proučavanja su ženska ljudska prava, rodna ravnopravnosti, borbe ženskog pokreta, nasilje nad ženama, kao i kritičke analize obrazovnih politika, medija i medijske reprezentacije žena, pozicije i predstave žene u umetnosti, nauci i književnosti i dr.

Ciljevi istraživačkog programa su stalno unapređenje kroz timski projektni rad ali i individualne istraživačke radove, pri čemu je važna odlika ovog programa da nudi odgovore na savremene naučne i društvene izazove sa kojima se suočavaju žene i ostale marginalizovane grupe u patrijarhatu.

Koordinatorka istraživačkog programa: Hristina Cvetinčanin Knežević
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.