* Centar je podržao projekat Centra za rod i politiku Fakulteta političkih nauka.

Koordinatorka: Daša Duhaček. Učesnici: nastavnice i saradnice Univerziteta u Beogradu. Projekat je finansiralo Ministarstvo za nauku i razvoj Republike Srbije. Rezultati istraživanja objavljeni na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, u zbornicima radova i časopisima.

* Centar je podržao projekat Centra za rod i politiku Fakulteta političkih nauka.

Koordinatorka: Daša Duhaček. Učesnice: Jana Baćević, Jelisaveta Blagojević, Tamara Džamonja Ignjatović, Martina Vukasović, Dragana Popović, Adriana Zaharijević.

Projekat je finansirao Program Ujedinjenih nacija za razvoj (United Nations Development program UNDP), Beograd.

Objavljeno u Analiza rodne dimenzije u visokoškolskom obrazovnommaterijalu, Beograd: Centar za rod i politiku i UNDP, 2010.

Koordinatorka: Biljana Branković. Projekt je realizovan uz podršku kanadske agencije CIDA (Canadian International Development Agency). U okviru projekta su organizovani kursevi za trenere, kao i programi za nastavnike srednjih škola o seksualnom nasilju. Pripremljen je i predstavljen Priručnik za trenere, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje Republike Srbije.

(Daša Duhaček, Dragana Popović, koordinatorke). Projekat je realizovan u saradnji sa Institutum Studiorum Humanitatis (ISH), Ljubljana, i Fakultetom političkih nauka, a podržala su ga ministarstva nauke Srbije i Slovenije. Projekat je omogućio razmenu istraživačica iz Slovenije i Srbije.

Koordinatorka: Daša Duhaček. Projekat je rezultirao osnivanjem Centra za rod i politiku, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i uvođenjem specijalističkih, master i doktorskih studija u oblasti istraživanja roda, na istom fakultetu.