zs11 mala

Sadržaj

Tema broja I

Antropologija razlike - Rada Iveković

Priredile Jasmina Lukić & Branka Arsić

Tema broja II

Dekonstrukcija i feminizam

Priredila Branka Arsić

Prikaz