Ženska književnost u Srbiji (2001-2004)

Koordinatorka: Biljana Dojčinović. Projekat je proizišao iz predavačkog programa Centra, uz cilj da reafirmiše žensku književnost s istorijskog aspekta, da stvori teorijski okvir za ponovno čitanje i razumevanje ženskog pisma, kao i da ustanovi tradiciju ženskog spisateljstva u Srbiji.

Zavera nečitanja: mesto, sudbina i značaj ženskog književnog stvaralaštva u srpskoj kulturnoj baštini