Feministička jurisprudencija, najkraće rečeno, ispituje osnovne pravne principe kao što su pravda, jednakost, uslovi i situacije posedovanja ili lišenosti prava, i sl. koji su relevantni za sve pravne oblasti, ali posmatrano kroz prizmu specifičnih ženskih potreba i zahteva. Njena osnovna ideja je uočavanje činjenice da iako zakoni imaju jasne pretenzije da predstavljaju interese svih ljudskih bića, da su žene kroz donošenje i formulisanje zakona i njihovu primenu od strane muškaraca stavljene na stranu, ućutkivane, loše tumačene, deprivilegovane i podređene, neadekvatno zaštićene od nasilja i diskriminacije raznih vrsta.

Child sexual abuse was "discovered" by us, the members of the women's autonomous groups against violence against women, the women who had already discovered the horrors of domestic violence and rape. Along with facing the long lasting traumas caused by rape, another Pandora's box was opened: life-long traumas caused by incest. So, the discovery of the phenomenon of child abuse is not primarly linked to changes in the child's recently improved social status, in the sense that the child must be recognized both as an individual in the course of development and as a future investment for society. And the discovery of incest was not the result of recognizing the child as the basis of the future of society, which becomes responsible for its sound development through the implementation of abuse prevention politics and by providing adequate responses to abuse.