nauka_je_zenskog_rodaSanja Pavlović, Nađa Duhaček, Aleksandar Gubaš
Nauka je ženskog roda

16 žena čija su naučna otkrića značajno uticala na razumevanje sveta u kome živimo.

Centar za ženske studije, 2015.

zg-horizontiZagorka Golubović
Moji horizonti:
Mislim,
delam,
postojim
Žene u crnom, 2012

korica-ksenija-atanasijevicKsenija Atanasijević
Etika hrabrosti

Zbirka od 19 radova nastalih u periodu od 1929. do 1941. godine.

Priredila Ljiljana Vuletić

Žene u crnom, 2011

breme_naseg_dobaDaša Duhaček
Breme našeg doba


Beogradski krug i
Centar za ženske studije
i istraživanja roda

Beograd 2010

neko-je-rekaoAdriana Zaharijević
Neko je rekao feminizam

Monografija Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka

Centar za ženske studije, Žene u crnom i Rekonstrukcija Ženski fond, 2007.

 Opširnije o knjizi...

ImageWhat can we do for ourselves, East European Feminist Conference

Šta možemo da učinimo za sebe 

Zbornik tekstova sa konferencije istočnoevropskih feministkinja, održane u Beogradu 1994. godine, u organizaciji Centra za ženske studije Beograd

ImageMišel, Andre
Feminizam

Original Title:
Le feminisme/Andree Michel.
Published in cooperation with the Center.

Plato: Ženske studije, Biblioteka XX vek, 1997

ImageDojčinović-Nešić, Biljana
Ginokritika : Rod i proučavanje književnosti koju su pisale žene

Gynocriticism: Gender and the Research of Women's Writing
Beograd, Književno društvo Sveti Sava i Centar za ženske studije Beograd.

ImageEd: Daša Duhacek, Obrad Savić
Zatočenici zla: zaveštanje Hane Arent


Captives of Evil: Legacy of Hannah Arendt


Centar za ženske studije,
Beogradski krug, 2002.

ImageEd. Blagojević, Marina
Ka vidljivoj ženskoj istoriji: Ženski pokret u Beogradu 90-ih


Towards Visible Women's History: Women s Movement in Belgrade during 90s

Centar za ženske studije, istraživanja i komunikaciju, Beograd, 1998

ImageZbornik dokumenata
Centar za ženske studije, 1992-2002/Belgrade Women's Studies Center 1992-2002


Uredništvo/editors Biljana Dojčinović-Nešic, Dragana Popović, fotografije Svetlana Ašner ... et al., 129 str. (dvojezicno izdanje - srpski i engleski)


Zbornik dokumenata o desetogodišnjem radu Centra za ženske studije, na srpskom i engleskom jeziku.

ImageEd. Ćetković, Nadežda
Ženska politička perspektiva: 77 apela, zahteva, protesta, informacija, parola Beogradskog ženskog lobija

Women's Political Perspective: 77 appeals, demands, protests, information, slogans by Belgrade Women's Lobby
Beogradski zenski lobi: Ženske studije i komunikacija - INDOK centar, Beograd, 1998

ImageNikolic-Ristanović, Vesna
Ženska prava i društvena tranzicija u SR Jugoslaviji


Women's Right and social Transition in FR Yugoslavia


Centar za ženske studije, 1997.

ImageMršević, Zorica
Ženska prava su ljudska prava


(Women's Rights are Human Rights)


Centar za ženske studije i komunikaciju & Autonomni ženski centar protiv seksualnog nasilja & SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, 1994

ImageEd. Arsić, Branka
Žene, slike, izmišljaji


Women, Images, Imaginaries


Centar za ženske studije, Beograd, 2000

Image
Žarana Papić
In Memoriam


Centar za Ženske studije 2002.


 

ImageVulstonkraft, Meri
Odbrana prava žene: sa kritickim opaskama na politicka i moralna pitanja

Original Title: Vindication of the Rights of Woman: With Strictures on Political and Moral Subjects/Mary Woolstonecraft/


Published in cooperation with the Center 1994.

ImageMil, Džon Stjuart i Tejlor Mil, Herijeta
Rasprave o jednakosti polova


Original Title: Essays on Sex Equality /John Stuart Mill and Harriet Taylor Mill

Filip Višnjic, Centar za ženske studije, 1995.

ImageEd: Žarana Papić, Lydia Scklevicky
Antropologija žene


Antrophology of Women


Centar za ženske studije Beograd, Biblioteka XX vek, Knižara Krug, 2003.

ImageDojčinović-Nešic, Biljana
Odabrana bibliografija radova iz feministicke teorije / ženskih studija 1974-1996


Selected Bibliography of Works in Feminist Theory / Womens Studies 1974-1996

Centar za ženske studije i komunikaciju, Beograd