melanholija o-namaCentar za ženske studije je autonomna, neprofitna nevladina organizacija, u svom radu nezavisna od političkih struktura ili grupa.

Osnovni zadatak Centra za ženske studije je podržavanje i unapređivanje teorijskih modela koji afirmišu razlike. Cilj Centra je i teorijsko ispitivanje mogućnosti otpora, kao i političko delovanje protiv društvenih praksi diskriminacije i isključivanja na osnovu pola, boje kože, klase, roda, seksualnosti, kao i etničke, nacionalne, verske pripadnosti i drugo. Dugoročna strategija Centra je razvijanje i uspostavljanje akademskih programa koji su upravo zasnovani na pravu da se bude različit/a: da se misli i deluje drugačije.

Centar kroz svoje predavačke, istraživačke i izdavačke aktivnosti, doprinosi razvoju sveobuhvatnog interdisciplinarnog obrazovnog programa.