Članice Saveta

dasa-duhacekDaša Duhaček

Daša Duhaček je jedna je od osnivačica Centra za ženske studije u Beogradu, profesorka na Fakultetu političkih nauka (u penziji); direktorka Centra za studije roda i politike, Univerziteta u Beogradu; osnivačica i dugogodišnja voditeljka akademskog master programa Studija roda na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu; direktorka je kursa Feminist Critical Analysis u Inter-Univerzitetskom Centru (IUC) u Dubrovniku. Predavala je na domaćim i stranim univerzitetima, vodila istraživačke projekte i organizovala međunarodne konferencije i lokalne skupove. Njene oblasti istraživanja su politička teorija, posebno politička teorija Hane Arent i pitanja odgovornosti, kao i feministička politička teorija i filozofija. Važnije publikacije uključuju: Breme našeg doba. Odgovornost i rasuđivanje u delu Hane Arent; Studije roda: Od Deklaracije o pravima žene i građanke žene do Drugog pola; „Rodne uloge i polna razlika, ili od teorijskih sukoba do praktičkih razrešenja“; „Women's Time in Former Yugoslavia“ (u Gender Politics and Post-Communism, Routledge); „East European Feminist Philosophy“ (u Blackwell's Companion to Feminist Philosophy) „Feminist Perspectives on Democratization in Serbia/Western Balkans ( u Signs. Journal of Women in Culture and Society); i dr.

ana-stolichAna Stolić

Ana Stolić je rođena u Beogradu gde je diplomirala i magistrirala na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Bavi se društvenom istorijom, ženskom i rodnom istorijom krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. U Istorijskom institutu radi od 1995.godine. Bila je direktorka Istorijskog muzeja Srbije (2007-2012), kao i predsednica Naučnog veća Istorijskog instituta (2012-2014). Angažovana je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom Od univerzalnih carstava ka nacionalnim državama. Društvene i političke promene u Srbiji i na Balkanu u Istorijskom institutu u Beogradu. Autorka projekta i urednica Portala za žensku i rodnu istoriju . Autorka je teorijskih i istraživačkih radova iz oblasti ženske i rodne istorije.

marina-bogdanovicMarina Bogdanović

Marina Bogdanović, dipl, psihologija (Univerzitet u Beogradu). Psihoterapeutkinja u Savetovalištu za brak i porodicu. Instruktorka na projektima nenasilnog rešavanja konflikata u grupi Most. Oblasti istraživanja: mirovne studije, nenasilno rešavanje konflikata, psihologija roda.

Snežana Škundrićsnezana skundric

Snežana Škundrić je grafička i web dizajnerka i dugogodišnja saradnica Centra za ženske studije. Diplomirala je na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, gde je potom bila kreativna direktorka 11 godina. Jedna je od osnivačica Centra za komparativne studije konflikta (Center for Comparative Conflict Studies - CFCCS) i dalje aktivna kao art direktorka u centru, kao i jedna od koordinatorki letnje škole Komparativnih studija konflikta. Osnivačica je Centra za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar); osnivačica i direktorka agencije za multimedijalne komunikacije od 2008. godine koja se bavi brandingom, grafičkim dizajnom, video produkcijom, digitalnim komunikacijama pretežno za nevladine organizacije kao što su: Žene u crnom, CFCCS, IPAK Centar, CONFLUX Centar, Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije (SRH Srbija), Čija prava su ljudska prava, Donkeysaddle Project, Every Child is My Child, Book Platform, itd. Tokom poslednih 20 godina učestvovala u raznim projektima vezanim za obrazovanje i kulturu kao i u mnogim projektima neprofitnih organizacija koje su imale za cilj postizanje vidljivosti. Publikacija: Future of Visibility of Women's Organizations in Serbia. 

Operativni tim

mirela-santicMirela Šantić
(kancelarija i biblioteka)

Mirela Šantić je digitalna humanistkinja i bibliotekarka. Osnovne i master studije završila je na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Svoje profesionalno iskustvo je stekla radeći u Laverni international kao stručna konsultantkinja odeljenja srpskog fonda biblioteke u Vašingtonu, a radi i kao bibliotekarka na Univerzitetu Union - Nikola Tesla u Beogradu. Kroz kontinuirane COBISS edukacije, edukacije iz oblasti SEO i organizacijskog dizajna, u Centru za ženske studije od 2010. godine vodi Biblioteku uz veliku posvećenost popularizaciji feminističkog čitanja i obrazovanja među studentkinjama i studentima obrazovnog programa Ženskih studija, kao i svih drugih zainteresovanih za ovu oblast, što je posebno vidljivo u radionicama i aktivnostima koje je inicirala i/ili učestvovala u njima. Sa svojim saradnicama već nekoliko godina svakog 8. marta organizuje akciju Feministička teorija na dar kada sve zainteresovane i zainteresovani mogu da dobiju neku od publikacija Centra za ženske studije i drugih odabranih publikacija o feminističkom pokretu, rodnim teorijama i ostalim političkim pitanjima; kao i radionice na kojima studentkinje i studenti mogu da nauče neke od alata za pretragu literature i informacija. 2017. godine je bila projektna menadžerka na projektu Obrazovanje u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

nadja-bobicicNađa Bobičić
(izdavački program)

Nađa Bobičić je književna kritičarka i socijalistička feministkinja. Osnovne i master studije završila je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Potom je završila master studije kulture i roda na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na kome trenutno radi doktorsku disertaciju i angažovana je kao istraživačica na naučnoistraživačkom projektu Rodna ravnopravnost i kultura građanskog statusa. Tokom master i doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka koristila je stipendiju „Žarana Papić“ RŽF. Prethodno je pohađala jednogodišnji dodiplomski program ženskih studija, kao i školu kvir studija u Beogradu. Od tada je bila angažovana kao predavačica na oba programa. Članica je organizacionog odbora naučne konferencije Feminizam i levica, koja se održava na Filozofskom fakultetu BU. Piše književnu kritiku na više književnih portala i medija u regiji (najčešće na Booksa.hr i u Politikinom kulturnom dodatku), a sa grupom 'Pobunjene čitateljke' uređuje portal za književnu kritiku Bookvica.net. Uredila je zbornik Rat iz dečje perspektive i temat časopisa Genero posvećen feminističkim čitanjima Elene Ferante. U Domu kulture Studentski grad drži Radionicu kreativnog čitanja i kritičkog pisanja.

nadja-duhacekNađa Duhaček
(predavački program)

Nađa Duhaček je feministkinja i antropološkinja. Završila je osnovne studije na Američkom Univerzitetu u Bugarskoj, smer Jugoistočne evropske studije, dok je GEMMA master program Ženskih i rodnih studija završila na Univerzitetu u Granadi i na Institutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani. Članica je GEA (Gender and Education Association), kao i DIOS (Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji). Poseduje višegodišnje predavačko iskustvo u radu s mladima - od 2009. godine predaje u Petnici, kao i na predavačkom programu Ženskih studija, a takođe je bila trenerica Saveta Evrope na studijskim sesijama o rodu, toleranciji, međuetničkoj saradnji i radu sa omladinom. Dugogodišnja je mirovna aktivistkinja organizacije Žene u Crnom (ŽuC) s kojom je učestvovala u mnogim akcijama (uključujući Ženski sud i dr.). Učestvovala je na projektima Seksualno i rodno zasnovano nasilje u okviru programa Škole bez nasilja (UNCEF, Ministarstvo obrazovanja Republike Srbije i Univerzitet u Beogradu, 2013) kao i na projektu Društveno-ekonomske i političke transformacije u Srbiji i pitanje rodno zasnovanog nasilja (FPN, 2018).

hristina-cvetincaninHristina Cvetinčanin Knežević
(istraživački program)

Hristina Cvetinčanin Knežević (1990) je sociološkinja, politikološkinja, feministkinja i aktivistkinja. Diplomirala je na odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta BU, dok je master studije politikologije - studije roda završila na Fakultetu političkih nauka BU. Trenutno je na doktorskim studijama kulture i medija na Fakultetu političkih nauka. Kao feministkinja i aktivistkinja, učestvovala je u brojnim akcijama, a takođe je i pisala o aktuelnim društvenim temama iz ženskog i feminističkog ugla za regionalne internet portale. Kao sociološkinja/politikološkinja, učestvovala je kao istraživačica i autorka na projektima Blokada Filozofskog fakulteta 2014. godine (ISI, 2017) i Društveno-ekonomske i političke transformacije u Srbiji i pitanje rodno zasnovanog nasilja (FPN, 2018). Koautorka je studije U ime (muškog) naroda: Analiza osuđujućih presuda za prekršajno delo prostitucija (AŽC, 2018), kao i Priručnika za upotrebu rodno osetljivog jezika (UN Women&Centar za ženske studije, 2019). Na Fakuletu političkih nauka je angažovana kao istraživačica na projektu Rodna ravnopravnost i kultura građanskog statusa: istorijska i teorijska utemeljenja u Srbiji.


Podrška

vajka-andjelkovicVajka Anđelković
(finansije)

jasmina-alibegovicJasmina Alibegović
(arhiva)

jelena-petrusicJelena Petrušić
(web)