branislava-andjelkovicBranislava Anđelković, dr, istorija i teorija umetnosti (Winchester School of Art, University Southampton, UK). Direktorka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Jedna od osnivačica Centra za savremenu umetnost u Beogradu i članica Međunarodne asocijacije kritičara umetnosti (AICA – Association Internationale des Critiques d’Art). Oblasti istraživanja: vizuelna umetnost, savremena umetnost, feministička teorija. Ključni projekti: Uvod u feminističke teorije slike (Beograd, 2002).branka-arsicBranka Arsić
, dr, filozofija (Univerzitet u Beogradu). Predavačica na State University of New York (SUNY), Albany. Uređivala je časopis Ženske studije. Predavala na Filozofskom fakultetu u Beogradu i Centralno-evropskom univerzitetu (CEU ), u Budimpešti. Oblasti istraživanja: feministička teorija, filozofija, psihoanaliza, lingvistika i vizuelne umetnosti, američka književnost i filozofija 19. veka. Ključne publikacije: Žene, slike, izmišljaji (ur. Beograd, 2000); On Leaving: A Reading in Emerson (New York, 2010).zorana-antonijevicZorana Antonijević
, doktorantkinja (Universitet u NovomSadu, Centar za studije roda). Savetnica u Misiji OEBS od 2009 godine. Pre toga radila kao savetnica za rodnu ravnopravnost različitih međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i javne uprave. Bila prva savetnica za rodnu ravnopravnost u pokrajinskoj vladi i osnivačica i prva direktorka Zavoda za ravnopravnost polova, vlade Vojvodine. Uredila nekoliko publikacija u oblasti rodne ravnopravnosti u sektoru bezbednosti, rodnog budžetiranja i gender mainstreaming. Oblasti istraživanja: institutucije i rodna ravnopravnost, EU integracije i rod, rod i bezbednost, gender mainsteaming u javnimpolitikama i institutcijama.stasa-babicStaša Babić
, dr, arheologija (Univerzitet u Beogradu). Profesorka arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bila potpredsednica Upravnog odbora AAOM-a i jedna od osnivačica Centra za studije kulture u Beogradu. Oblasti istraživanja: teorijska arheologija, arheologija identiteta, klasična Grčka i gvozdeno doba Balkana i Evrope. Ključne publikacije: Poglavarstvo i polis – Starije gvozdeno doba centralnog Balkana i grčki svet (Beograd, 2004); The Archaeology of Identity, Approaches to gender, age, status, ethnicity and religion (London and New York, 2005); Grci i drugi – antička percepcija i percepcija antike (Beograd, 2008).jana-bacevicJana Baćević
, dr, socijalna antropologija (Univerzitet u Beogradu). Docentkinja na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, ekspertkinja u radnoj grupi Vlade Srbije za razvoj multietničkog visokog obrazovanja (2010-2011), saradnica Centra za obrazovne politike (2008-2010) i istraživačica na većem broju međunarodnih projekata vezanih za obrazovanje u multietničkim i postkonfliktnim društvima. Oblasti istraživanja: obrazovne politike, javne politike, društvena uloga univerziteta.zorica becanovic nikolicZorica Bečanović Nikolić, dr, opšta književnost i teorija književnosti (Univerzitet u Beogradu). Docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autorka brojnih ogleda i studija iz oblasti književne teorije i tumačenja Šekspira. Oblast istraživanja: hermeneutika, književna teorija, proučavanje Šekspira i renesansnih književnosti, srpska književnost u međunarodnom kontekstu. Prevodi sa engleskog i francuskog. Ključne publikacije: Hermeneutika i poetika (Beograd, 1988); Šekspir iza ogledala (Beograd, 2007).jelisaveta-blagojevicJelisaveta Blagojević, dr, studije roda (Univerzitet u Novom Sadu). Profesorka i prodekanka za nastavu na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Dugogodišnja koordinatorka Centra za ženske studije. Urednica biblioteke Rod i kultura (izdanje Centra za ženske studije u Beogradu), časopisa za feminističku teoriju Genero (2005-2008), i biblioteke Rod i identitet (Skopje/ Ljubljana/ Beograd, 2006). Oblasti istraživanja: filozofija, studije medija, studije roda, queer studije. Ključne publikacije: Hieroglyphs of Jealousy (Skopje, 2008); Zajednica onih koji nemaju zajednicu (Beograd, 2008); „Kultura koja dolazi“ u Kultura, Drugi, Žene (Beograd, 2010); „Postmoderni feminizam“ (koaut.) u Uvod u rodne teorije (Novi Sad, 2011).marina-blagojevicMarina Blagojević, dr, sociologija (Univerzitet u Beogradu). Naučna savetnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. Istraživačica u Zentrum für Interdisciplinäre Frauen und Geschlechterforschung, Hildesheim, Nemačka. Predavala na Filozofskom fakultetu u Beogradu i Centralno-evropskom univerzitetu (CEU), u Budimpešti. Ekspertkinja Evropske komisije za nauku u Istočnoj Evropi. Jedna od osnivačica Ženske partije ŽEST (1991/92). Osnivačica i članica prvog Saveta Centra za ženske studije u Beogradu. Oblasti istraživanja: roditeljstvo i društvo, žene i obrazovanje, savremena sociologija roda. Ključne publikacije: Žene van kruga - profesija i porodica (Beograd, 1991); Ka vidljivoj ženskoj istoriji – ženski pokret u Beogradu u 90im (Beograd, 1998); Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse (Beograd, 2000, 2002); Gender and Knowledge at Balkan Semiperiphery (Wien, 2006).marina-bogdanovicMarina Bogdanović, dipl, psihologija (Univerzitet u Beogradu). Psihoterapeutkinja u Savetovalištu za brak i porodicu. Instruktorka na projektima nenasilnog rešavanja konflikata u grupi Most. Oblasti istraživanja: mirovne studije, nenasilno rešavanje konflikata, psihologija roda.

 lj-blagoeva-sedlarLjiljana Bogoeva Sedlar, dr, književnost (Yale University, USA). Profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Univerzitetu u Nišu. Oblasti istraživanja: savremena anglo-američka drama, Šekspir i vizuelne umetnosti. Najznačajnije publikacije: O promeni, kulturološki eseji 1992-2002 (Beograd, 2003).aleksandar-boskovicAleksandar Bošković, dr, socijalna antropologija (University of St Andrews, Scotland). Upravnik Centra za političke studije i istraživanja javnog mnjenja, istraživač u Institutu društvenih nauka u Beogradu i profesor antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Predavao na univerzitetima u Velikoj Britaniji, Sloveniji, Brazilu, Južnoj Africi. Bio zamenik glavnog urednika časopisa Beogradski krug. Oblasti istraživanja: studije kulture i roda, savremene sociološke teorije, antropologija roda, metodologija društvenih nauka. Ključne publikacije: Etnologija svakodnevnog života (Beograd, 2005); Mit, politika, ideologija (Beograd, 2006); Kratak uvod u antropologiju (Beograd/Zagreb, 2010).neda-bozinovicNeda Božinović (1917-2001), dipl, pravo (Univerzitet u Beogradu). Aktivna u komunističkom studentskom i ženskom pokretu pre II svetskog rata i partizanka – učesnica NOB. Sudija Vrhovnog suda i članica Ustavnog suda Jugoslavije. Aktivna u ženskom pokretu devedesetih, i antiratnoj grupi Žene u crnom. Osnivačica i članica Saveta Centra za ženske studije. Oblasti istraživanja: položaj žena u Srbiji u XIX i XX veku.biljana-brankovicBiljana Branković, dipl, psihologija (Univerzitet u Beogradu). Koordinirala program psihologije u Istraživačkoj stanici Petnica. Nezavisna ekspertkinja u oblastima rodne ravnopravnosti i nasilja u porodici. Oblasti istraživanja: rodna ravnopravnost, alternativna psihijatrija, kognitivne teorije jezika, metodologija obrazovanja i vaspitavanja. Najnovija publikacija: What Works? – A potential guide to some good practice examples, CARE (Beograd, 2009).carna-brkovicČarna Brković, dr, socijalna antropologija (University of Manchester, UK). Učesnica na socio-antropološkim projektima Transforming Borders: A Comparative Anthropology Of Post-Yugoslav ‘Home’ (University of Manchester) i New and Ambiguous Nation-Building Processes in Southeastern Europe, (Freie Universität Berlin, Karl Franzens Universität Graz). Oblast istraživanja: socijalna antropologija.ivanka-buzovIvanka Buzov, mr, sociologija (Univerzitet u Zagrebu). Asistentkinja na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Splitu. Bila savetnica na projektima NGO koji su se bavili problemima izbeglica, ekologije i bolestima zavisnosti. Oblasti istraživanja: ekofeminizam, socijalna ekologija, sociologija obrazovanja i sociologija roda. Aktivna u organizacijama civilnog društva.vesna-ciprusVesna Cipruš, mr, održivi razvoj (Imperial College London, UK). Konsultantkinja na Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u Regionalnoj kancelariji UNDP u Bratislavi. Oblasti istraživanja: žene i ekonomija, rodni aspekti održivog razvoja, ruralni socijalni kapital, društvene organizacije. Najnovija publikacija: Gender and microfinance in South East Europe – a critical view (Confronting Microfinance, 2011).jovan-cekicJovan Čekić, dr, mediji i komunikacije (Univerzitet Singidunum). Profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum. Uređivao časopis New Moment i ediciju Art (Geopoetika). Jedan od osnivača grupe za konceptualnu umetnost „143”. Umetnički direktor BELEF-a (2003/2004). Oblasti istraživanja: filozofija i teorija umetnosti, uloga elektronskih medija i kompjuterske tehnologije u vizuelnim umetnostima. Ključne publikacije: Presecanje haosa (Beograd, 1998).Vanja Čelebičić Arielli, MA, vizuelna antropologija (University of Manchester, UK). Doktorantkinja na Univerzitetu u Mančesteru. Oblasti interesovanja: komparativna i socijalna antropologija. Autorka više dokumentarnih antropoloških filmova: Border Times (2007); Roma Snapshots: A Day in Sarajevo (2007).ivan colovicIvan Čolović, dr, etnologija i antropologija (Univerzitet u Beogradu). Radi u Etnografskom institutu SANU. Osnivač i urednik Biblioteke XX vek u kojoj je objavljen veliki broj značajnih naslova iz etnologije i antropologije. Nosilac Francuskog ordena Viteza Legije časti. Oblast interesovanja: urbana etnosociologija, etnolingvistika i politička antropologija. Najznačjnije publikacije: Bordel ratnika (Beograd, 1993); Divlja književnost: etnolingvističko proučavanje paraliterature (Beograd, 2000); Politika simbola - ogledi o političkoj antropologiji (Beograd, 2000).Ileana Čura, dr, engleski jezik i književnost (University of Exter, UK). Predavala na Katedri za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Književna kritičarka i prevoditeljka. Oblasti istraživanja: savremeni roman, anglosaksonska književnost 20. veka, književna kritika.nadezda-cetkovicNadežda Ćetković, dipl, filozofija (Univerzitet u Beogradu). Aktivistkinja ženskog pokreta i istraživačica u Centru za socijalna istraživanja u Beogradu. Koordinatorka i osnivačica grupe Beogradski ženski lobi. Oblasti istraživanja: žene u politici, ženski politički pokreti, ženska govorna istorija, nasilje nad ženama i decom. Značajna publikacija: Dunavske švabice I, II (Beograd, 2000).hana-copicHana Ćopić, MA, germanistika – nemački jezik i književnost (Univerzitet u Beogradu). Projektna koordinatorka (za gender) u Fondaciji Hajnrih Bel (Heinrich Böll Stiftung) u Beogradu. Prevodi političku teoriju, esejistiku, katkad i književnost. Oblasti interesovanja: feministička lingvistika, holokaust (uloga žena i ženska perspektiva), feministička borba i održivi razvoj.branislav-dimitrijevicBranislav Dimitrijević, mr, istorija i teorija umetnosti (University of Kent, UK). Jedan od osnivača Centra za savremenu umetnost u Beogradu. Objavljuje eseje i prikaze iz savremene umetnosti u časopisima i katalozima, uređuje izložbe i izdaje izložbene kalaloge. Oblasti istraživanja: savremena umetnost. Ključna publikacija: Nostalgija (katalog izložbe Marije Dragojlović, Likovna galerija Kulturnog centra Beograda, 2005).Ljiljana Dobrosavljević Grujić, dr, fizika (Facultee des Sciences, Universite Paris-Sud, France). Profesorka na Fizičkom fakultetu u Beogradu i savetnica u Institutu za fiziku, Zemun. Oblasti istraživanja: teorijska fizika, istorija fizike, sindikalna prava žena.biljana-dojcinovicBiljana Dojčinović, dr, književnost (Univerzitet u Beogradu). Profesorka na Odseku za Opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Jedna od osnivačica Indok centra Asocijacije za žensku inicijativu (AŽIN), osnivačica i članica i Saveta Centra za ženske studije. Glavna urednica časopisa za feminističku teoriju Genero (2002-2008). Od 2009. članica Upravnog odbora evropskog istraživačkog projekta u okviru COST programa: Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture. Oblasti interesovanja: teorija i istorija književnosti, feministička književna kritika. Ključne publikacije: Ginokritika: Rod i proučavanje književnosti koju su pisale žene (Beograd, 1993); Odabrana bibliografija radova iz feminističke teorije/ženskih studija 1974-1996 (Beograd, 1997); Gradovi, sobe, portreti (Beograd, 2006); GendeRingS: Gendered Readings in Serbian Women’s Writing (CD) (Beograd, 2006); Kartograf modernog sveta (Beograd, 2007); Susreti u tami: uvod u čitanje Virdžinije Vulf (Beograd, 2011).mirjana-dokmanovicMirjana Dokmanović, dr, rodne studije (Univerzitet u Novom Sadu). Docentkinja na Fakultetu za evropske pravnopolitičke studije Univerziteta Singidunum u Novom Sadu. Predavačica na Rodnim studijama Univerziteta u Novom Sadu. Oblasti istraživanja: međunarodno pravo, ljudska prava, ženska prava, ekonomske integracije i globalizacija, antidiskriminaciono pravo, rodnost i razvoj. Najznačajnije publikacije: Novi svetski poredak: Uticaj globalizacije na ekonomska i socijalna prava žena (Beograd, 2002); Rodna ravnopravnost i javna politika (Subotica, 2002); Tranzicija, privatizacija i žene (ur., Subotica, 2002).sonja-drljevicSonja Drljević, dipl., ekonomija i građevina (Univerzitet u Beogradu). Jedna od osnivačica Feminističke grupe Žena i društvo (1979-97). Organizatorka i jedna od osnivačica organizacija: SOS telefon za žene i decu, žrtve nasilja, Ženskilobi, Ženski parlament, jedna od osnivačica i koordinatorka Centra za ženske studije, istraživanja i komunikaciju (1992-1999), osnivačica AŽIN-a – Asocijacije za ženske inicijative, koordinatorka projekta Ženski pokret – Ženska mreža, i predizborne kampanje 2000. Izađi i budi aktivna, koordinatorka kampanje za promociju ženskih prava na tržištu rada, Za nas – za Druge – promocija ženskih kooperativa, koordinatorka programa za ekonomsko osnaživanje žena i članica Saveta za ravnopravnost polova u Vladi Republike Srbije. Oblasti interesovanja: feminizam, anarhizam, ženski aktivizam, diseminacija ženskih studija.rada-drezgicRada Drezgić, dr, antropologija (University of Pittsburg, USA). Naučna saradnica u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i docentkinja na predmetu sociologija kulture na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Oblasti interesovanja: antropologija roda, rod, seksualnost i reprodukcija, nacija i nacionalizam. Najnovija publikacija: Bela kuga među Srbima: o naciji, rodu i rađanju na prelazu vekova (Beograd, 2010).dasa-duhacekDaša Duhaček, dr, politička filozofija (Rutgers University, USA). Profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Predavala na Univerzitetu Rutgers (SAD), New York State Univerzitetu (SAD), Centralno-evropskom univerzitetu (CEU), Budimpešta i mnogim drugima. Osnivačica i članica Saveta Centra za ženske studije. Koordinatorka jednogodišnjeg institucionalnog MA programa Studija roda na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i direktorka Centra za rod i politiku na Fakultetu političkih nauka. Oblasti istraživanja: feministička teorija, politička filozofija, Hana Arent. Značajne publikacije: „Hana Arent o politici“ u Arent, H., O slobodi i autoritetu (Beograd, 1995), Zatočenici zla: Zaveštanje Hane Arent (kour., Beograd, 2002), „The Making of Political Responsibility: The Case of Serbia“ (in Women and Citizenship in Central and Eastern Europe, Burlington, 2006), Breme našeg doba: Odgovornost i rasuđivanje u delu Hane Arent (Beograd, 2011), „Klasični liberalni feminizam“ i „Rod i identitet“, u Uvod u rodne teorije (Novi Sad, 2011).nadja-duhacekNađa Duhaček, mr, ženske i rodne studije (Universidad de Granada, Espana). Radila u Kancelariji za Evropske integracije Vlade Srbije (2008) i Inicijativi mladih za ljudska prava (2006-2007). Aktivistkinja Žena u crnom. Članica Britanske asocijacije za rod i obrazovanje (Gender and Education Association – GEA). Oblasti istraživanja: rod i obrazovanje, feminističke obrazovne politike, etnografija osnovne škole, pedagoška uloga popularne kulture. Ključna publikacija: „Rod i obrazovanje“ (koaut.) u Uvod u rodne teorije (Novi Sad, 2011).jelena-djordjevic-1Jelena Đorđević, dr, političke nauke (Univerzitet u Beogradu). Profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Članica Uređivačkog odbora časopisa Kultura. Oblasti istraživanja: politička antropologija, studije kulture, kultura i religija. Ključne publikacije: Političke svetkovine i rituali (Beograd, 1997); Rasizam (ur., Beograd, 1999); Antropologija religije (ur., Beograd, 2001); Uvod u studije kulture (Beograd, 2008); Postkultura (Beograd, 2009).tamara-djordjevicTamara Đorđević, dr, Teorija umetnosti (Univerzitet umetnosti u Beogradu). Angažovana na jednogodišnjem projektu pri Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2012–2013). Oblasti interesovanja i aktivnosti: (bio)politička teorija, marksizam, antikapitalizam, kolektivna čitanja i pisanja.

 jelena-djordjevic-2Jelena Đorđević, dipl, studije migracija (University of Sussex, UK). Ko-osnivačica Anti Trafiking Centra iz Beograda. Članica Savetodavnog odbora internacionalnog fonda Astraea – lezbejske fondacije za pravdu (Njujork). Ključna publikacija: Šta će mi revolucija ako ne mogu da plešem? (koaut. Beograd, 2010).

 dubravka-djuricDubravka Đurić, dr, američka moderna i postmoderna poezija (Univerzitet u Novom Sadu). Docentkinja na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Oblasti istraživanja: teorija roda, popularna kultura, globalizacija, moda, teorija književnosti, poezija. Ključne publikacije: Jezik, poezija, postmodernizam (Beograd, 2002); Govor druge (Beograd, 2006); Poezija, teorija, rod (Beograd 2009); Politika poezije (Beograd, 2010); Diskursi popularne kulture (Beograd, 2011).rajko-djuricRajko Đurić, dr, sociologija (Univerzitet u Beogradu). Romski pisac, akademik i političar. Predsednik Međunarodne romske unije i generalni sekretar međunarodnog PEN centra. Najnovija publikacija: Istorija romske književnosti (Vršac, 2010).

 tatjana-djuric-kuzmanovicTatjana Đurić Kuzmanović, dr, ekonomija (Univerzitet u Beogradu). Profesorka na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Oblasti istraživanja: rodnost i ekonomija razvoja, rodno budžetiranje, žensko preduzetništvo i porodično poslovanje. Ključna publikacija: Rodnost i razvoj u Srbiji: od dirigovanog razvoja do tranzicije (Novi Sad, 2002).ildiko-erdeiIldiko Erdei, dr, antropologija (Univerzitet u Beogradu). Docentkinja na Odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Oblasti istraživanja: politike rituala, mediji i rituali, politika i moć. Ključna publikacija: Antropologija potrošnje (Beograd, 2008).

 vladislava-felbabovVladislava Felbabov, dr, engleska i američka književnost (Univerzitet u Novom Sadu). Profesorka na studijskom programu za Engleski jezik i književnost, Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Prevodi srpsku književnost na engleski jezik. Oblasti interesovanja: engleska i američka književnost, američki roman XIX i XX veka, američka ženska književnost, britanska istorija i kultura, američka istorija i kultura, kanadska anglofona književnost.Marijana Filipović, mr, sociologija (CEU, Poland). Oblasti istraživanja: masovni mediji, sociologija religije, studije roda.jelena-gledicJelena Gledić, mr, studije kulture (Univerzitet u Beogradu). Asistentkinja na Katedri za orijentalistiku – Grupa za kineski jezik, književnost i kulturu, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Oblasti interesovanja: teorije kulture i teorije komunikacije, film i mediji, lingvistika, filozofija.

 drinka gojkovicDrinka Gojković, dipl, književnost (Univerzitet u Beogradu). Koordinatorka i osnivačica Dokumentacionog centra „Ratovi 1991-1999.“ Esejistkinja, prevoditeljka sa engleskog i nemačkog jezika. Urednica časopisa Mostovi. Oblasti istraživanja: savremena politička kultura, javna sfera i odgovornost. Najznačajnija publikacija: Birth of Nationalisms From the Spirit of Democracy - In Road to War in Serbia (CEU, Budapest, 2000).zagorka-golubovicZagorka Golubović, dr, sociologija i antropologija (Univerzitet u Beogradu). Godine 1975, kao pripadnica Praxis grupe, uklonjena je iz nastave zajedno sa još sedmoro nastavnika sa Filozofskog fakulteta. Radila u Centru za filozofiju i društvenu teoriju, u Institutu društvenih nauka i Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Po povratku na univerzitet, predavala na Filozofskom fakultetu u Beogradu i drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu. U penziji je od 2001, ali je javno i dalje veoma aktivna. Autorka brojnih knjiga i urednica zbornika radova, među kojima su najznačajnije: Problemi savremene teorije ličnosti (Beograd, 1966), Čovek i njegov svet u antropološkoj perspektivi (Beograd, 1973), Kriza identiteta savremenog jugoslovenskog društva: jugoslovenski put u socijalizam viđen iz različitih uglova (Beograd, 1988), Antropološki portreti (Beograd, 1991), Antropologija u personalističkom ključu (Beograd, 1997), Stranputice demokratizacije u postsocijalizmu (Beograd, 1999), Ja i drugi. Antropološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta (Beograd, 1999), Izazovi demokratije u savremenom svetu (Beograd, 2003), Kuda ide postoktobarska Srbija, 2000-2005 (Beograd, 2006), Pouke i dileme minulog veka. Filozofsko-antropološka razmišljanja o glavnim idejama našeg vremena (Beograd, 2006), Moji horizonti: mislim, delam, postojim (Beograd, 2012).vladislava-gordic-petkovicVladislava Gordić Petković, dr, književnost (Univerzitet u Novom Sadu). Profesorka engleske i američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Pored više od stotinu naučnih radova i članaka, objavila je monografije: Sintaksa tišine: poetika Rejmonda Karvera (Beograd, 1995) i Hemingvej: poetika kratke priče (Beograd, 2000), zbirke eseja Korespondencija: tokovi i likovi postmoderne proze (Beograd, 2000), Na ženskom kontinentu (Beograd, 2007) i Mistika i mehanika (Beograd, 2010), i zbirke književnih kritika: Virtuelna književnost (Beograd, 2004), Virtuelna književnost 2: književnost, tehnologija, ideologija (Beograd, 2007), Književnost i svakodnevica (Beograd, 2007) i Formatiranje (Beograd, 2009).veragudac-dodicVera Gudac Dodić, dr, političke nauke (Univerzitet u Beogradu). Naučna saradnica u Institutu za noviju istoriju Srbije, u Beogradu. Oblasti istraživanja: savremena istorija Jugoslavije od 1945. godine, položaj žena u real-socijalizmu.

 tanja-ignjatovicTanja Ignjatović, mr, studije roda (Univerzitet u Beogradu). U Autonomnom ženskom centru koordinira Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici posvećen razvoju znanja, edukaciji i analizama praktične politike. Autorka je većeg broja priručnika za praktičare i stručnih članaka u oblasti nasilja prema ženama. Ključna publikacija: Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu: model koordiniranog odgovora zajednice (Beograd, 2011).jelka-imsirovicJelka Kljajić Imširović (1947-2006), mr, sociologija (Univerzitet u Beogradu). Kao jedna od vođa studentskog pokreta 1968. godine bila je žrtva montiranog sudskog procesa, i osuđena kao član „trockističke grupe”. Kasnije je radila na Katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Prevodila stručnu literaturu iz društvenih nauka i filozofije. Oblasti istraživanja: politička teorija, savremene teorije društva.trivo indjicTrivo Inđić, mr, sociologija politike i prava (Univerzitet u Beogradu). Kao član grupe Praksis, 1975. godine je udaljen sa Filozofskog fakulteta Beogradskog univerziteta sa još sedmoro profesora. Radio je kao istraživač u Zavodu za proučavanje kulturnog razvoja, u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i Institutu za evropske studije u Beogradu. Oblasti istraživanja: sociologija kulture, anarho-feminizam. Objavio je više radova iz sociologije, socijalne teorije i međunarodnih odnosa, i knjige: Kultura i kulturna politika (Beograd, 1965), Tržište dela likovne umetnosti (Beograd, 1983), Uspon masa (Beograd, 1985), Za novo prosvetiteljstvo (Beograd, 1997), Balkan – mogućnosti regionalnog sistema bezbednosti (Beograd, 1999). Uređivao je časopise Vidici, Gledišta, Sociološki pregled i Kultura.marija-ivanicMarija Ivanić, dipl, svetska književnost (Univerzitet u Beogradu). Književnica i publicistkinja. Oblasti istraživanja: rod i žanr u književnosti. Najnovija knjiga: Vile beogradske (Beograd, 2009).

 zorica-ivanovicZorica Ivanović, dr, socijalna antropologija i etnologija (Univerzitet u Beogradu). Docentkinja na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Oblasti istraživanja: antropologija srodstva, tela i identiteta, etnografija Srbije. Ključne publikacije: Pogovor: Antropologija žene i pitanje rodnih odnosa u izmenjenom diskursu antropologije, u: Žarana Papić i Lydia Sklevicky (ur.), Antropologija žene, II izdanje (Beograd, 2003), Antropologija tela (ur., Beograd, 2010).isidora-jaricIsidora Jarić, mr, rod i kultura (Univerzitet u Beogradu). Asistentkinja na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Oblasti istraživanja: sociologija, sociologija obrazovanja, rodne studije, sociologija svakodnevnog života.

 Ljiljana Jelinek, dr, sociologija (Univerzitet u Beogradu). Predavala sociologiju i biomedicinsku etiku na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Oblasti interesovanja: biomedicinska etika, sociološki aspekti držanja životinja, alternativna medicina.deana-jovanovicDeana Jovanović, doktorantkinja, socijalna antropologija (University of Manchester, UK). Istraživačica-pripravnica na Institutu za Filozofiju i društvenu teoriju, u Beogradu. Angažovana i na internacionalnom projektu praktičnih politika vezanih za postkonfliktna društva, politike sećanja, tranzicionu pravdu i rod.

 natasa-kandicNataša Kandić, dipl, sociologija, (Univerzitet u Beogradu). Osnivačica i izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo. Oblasti istraživanja: humanitarno pravo, ratni zločini. Dobitnica je brojnih međunarodnih, regionalnih i nacionalnih priznanja za ljudska prava, među kojima je i Martin Ennals Award iz 2000. godine, prestižno priznanje za borce za ljudska prava, kao i nagrada Homo homini, 2004. godine. Od 2007. godine je članica Međunarodnog savetodavnog veća Međunarodnog časopisa za tranzicionu pravdu (Oxford University Journals), a od 2008, članica Savetodavnog veća Weiser centra za demokratije u razvoju Univerziteta u Mičigenu.marija kolinMarija Kolin, dr, sociologija (Univerzitet u Beogradu). Naučna saradnica Odeljenja za sociologiju, Instituta društvenih nauka u Beogradu. Do sada je objavila više naučnih studija i knjiga koje se bave položajem žena i socijalnom politikom u Srbiji i regionu. Oblasti istraživanja: učešće žena na tržištu rada, zapošljavanje, socijalna ekonomija, evropske integracije. Ključna publikacija: Ekonomska i politička participacija žena u Srbiji u kontekstu Evropskih integracija (koaut., Beograd, 2010).tinde-kovac-cerovicTinde Kovač Cerović, dr, psihologija (Univerzitet u Beogradu). Savetnica u REF-u, međunarodnoj organizaciji za obrazovanje Roma (2005-2007). Od 2008. državna sekretarka u Ministarstvu za obrazovanje i nauku Republike Srbije. Oblasti istraživanja: reforma obrazovanja, obrazovanje Roma, psihologija obrazovanja. Ključne publikacije: Psihologija u nastavi: zbornik radova iz pedagoške psihologije, II sveska (ur., Beograd, 1984); Kvalitetno obrazovanje za sve: Izazovi reforme obrazovanja u Srbiji (koaut., Beograd, 2004); Analiza konflikata u Srbiji (koaut., Beograd, 2006).vesna-krmpoticVesna Krmpotić, dipl, psihologija i engleski jezik (Sveučilište u Zagrebu). Objavila više zbirki pesama i priredila nekoliko pesničkih antologija. Oblasti istraživanja: kultura Indije. Objavila prvi prijevod Kama sutre (Beograd, 1967) i prvu antologiju indijske književnosti kod nas pod naslovom Hiljadu lotosa (Beograd, 1971).ivana-kronjaIvana Kronja, dr, teorija filma (Univerzitet umetnosti u Beogradu). Predaje na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu. Članica više domaćih i međunarodnih umetničkih žirija i žirija filmske kritike (FAF Beograd, Cinema City Novi Sad, Motovun FF Hrvatska, INFANT Novi Sad, 25FPS Zagreb, Hrvatska). Ključna publikacija: Smrtonosni sjaj: Masovna psihologija i estetika turbofolka (Beograd, 2001).vera-kurticVera Kurtić, dipl, sociologija (Univerzitet u Nišu). Aktivistkinja u brojnim ženskim i romskim organizacijama na jugu Srbije, kao što su SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, i Centar za nenasilno rešavanje konflikata. Jedna od osnivačica i koordinatorka programa grupe Ženski prostor.

 Vera Litričin, vera-litricindr, medicina (Univerzitet u Beogradu). Oftalmološkinja, feministička i mirovna aktivistkinja. Učestvovala u osnivanju i radu ženskih mirovnih i feminističkih autonomnih grupa: SOS telefona za žene i decu žrtve porodičnog nasilja 1990, Žena u crnom 1991. i SOS telefona i centra za devojke 1994. godine. Članica tima za edukaciju novih volonterki za rad u ženskim grupama koje su se bavile nasiljem nad ženama, devojkama i decom. Od 2005. konsultantkinja grupe ASTRA (Akcija protiv trgovine ljudima).nada ler sofronicNada Ler Sofronić, dr, političke nauke (Univerzitet u Beogradu). Aktivistkinja ženskog pokreta. Ko-organizatorka Prve međunarodne feminističke konferencije „Drug-ca“, 1978. godine. Radi na ženskim programima pri Institutu za otvoreno društvo BiH. Predavala socijalnu psihologiju na Univerzitetu u Sarajevu. Oblasti istraživanja: socijalna psihologija, ženske studije, studije kulture i roda. Ključne publikacije: Neofeminizam i socijalistička alternativa (Beograd, 1986); Zato što smo žene – Socio-ekonomski status žena u BiH (Sarajevo, 2002); Nasilje nad ženama u ogledalu medija (Sarajevo, 2008).katarina-loncarevicKatarina Lončarević, dr, političke nauke (Univerzitet u Beogradu). Feministkinja, aktivistkinja  i filozofkinja. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, magistrirala na Univerzitetu Ratgers (SAD) i na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na kome je odbranila i doktorsku disertaciju. Oblasti interesovanja: feministička filozofija, epistemologija, odnos između liberalizma i feminizma, istorija feminizma i feminističkih pokreta, istorija žena u filozofiji, feministički i lgbt aktivizam. Bavi se i feminističkim izdavaštvom i zamenica je glavne i odgovorne urednice časopisa za feminističku teoriju Genero. Od 2009. godine koordinira zajedno sa Adrianom Zaharijević kurs Istorija i teorije feminizma u Centru za ženske studije u Beogradu. Objavila je preko dvadeset radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima radova i kouredila dva zbornika radova. Sa Jelenom Višnjić je napisala dve monografske publikacije: Solidarnost i feministička politika (2010) i Politike medijske reprezentacije LGBTIQ populacije: slučaj Srbije (2011), a u koautorstvu sa Adrianom Zaharijević knjigu Osmi mart: istorija jednog 'praznika' (2011).jasmina-lukicJasmina Lukić, dr, književnost (Univezitet u Beogradu). Profesorka i direktorka Odseka za rodne studije na Centralnoevropskom univerzitetu (CEU) u Budimpešti i CEU koordinatorka Erasmus Mundus programa GEMMA. Jedna je od osnivačica Centra za ženske studije u Beogradu i Centra za ženske studije u Zagrebu; suosnivačica i glavna i odgovorna urednica časopisa za feminističku teoriju Ženske studije (1996–1999), i članica uređivačkog odbora časopisa European Journal of Women’s Studies (1999-2009). Oblasti istraživanja: književnost i kulturne studije, književnosti jugoistočne Evrope. Ključne publikacije: zbirka kritičkih eseja Drugo lice (Beograd 1984), monografija Metaproza: čitanje žanra (Beograd 2001); Women and Citizenship in Central and Eastern Europe (ur., Beograd, 2006).marija-lukicMarija Lukić, mr, pravo (Univerzitet u Nišu). Istraživačica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda. Savetnica za ljudska prava Misije OEBS u Srbiji (2006-2008) i menadžerka Fonda za besplatnu pravnu pomoć, UNDP, Serbia, (2003-2006), koordinatorka Glasa razlike (1998/2000), koordinatorka projekta Nasilje u porodici (1995). Ključne publikacije: Konkurentnost žena sa decom na tržištu rada (Beograd, 2002); Materinstvo ili roditeljstvo – komparativna analiza zakona i prakse Evropske unije i drugih međunarodnih i nacionalnih standarda (Beograd, 2002); Nasilje u porodici: nova inkriminacija (Beograd, 2003).miroslava-malesevicMiroslava Malešević, dr, etnologija (Univerzitet u Beogradu). Saradnica u Etnografskom institutu SANU. Oblasti interesovanja: antropologija žene, kolektivni identiteti, nacionalizam. Ključne publikacije: Ritualizacija socijalnog razvoja žene (Beograd, 1986), Žensko (Beograd, 2007) i Ima li nacija na planeti Ribok – ogledi o politikama identiteta (Beograd, 2011).dusan-maljkovicDušan Maljković, dipl, filozofija (Univerzitet u Beogradu). Publicista i prevodilac. Uređivao homoerotsku ediciju Kontrabunt (RENDE), međunarodno nagrađivanu emisiju na Radiju Beograd 202 Gayming i web-site Gay-Serbia.com. Autor i saradnik mnogobrojnih umetničkih projekata i projekata u domenu ljudskih prava. Saradnik sajta b92.net i Trećeg programa Radio Beograda. Urednik u izdavačkoj kući Karpos i član Saveta časopisa Novi plamen, Queer Zagreba i Gej Strejt Alijanse. Predsednik Centra za kvir studije i urednik časopisa za kvir teoriju i kulturu QT.olga-manojlovic-pintarOlga Manojlović Pintar, dr, istorija (Univerzitet u Beogradu). Istraživačica u Institutu za noviju istoriju Srbije. Oblasti istraživanja: istorija XX veka, kolektivna sećanja, istorijska svest. Značajnije publikacije: Istorija i sećanje: Studije istorijske svesti (ur., Beograd, 2006); „Istorija i etika“, u Tokovi istorije (Beograd, 2006); „Redefinisanje sećanja“, u Helsinški odbor 115/116 (Beograd, 2008).ivan milenkovicIvan Milenković, mr, studije roda (Univerzitet u Beogradu). Urednik naučno-političke redakcije Trećeg programa. Prevodi sa francuskog i italijanskog. Spoljni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Urednik filozofske biblioteke izdavačke kuće Fedon (2007- 2009). Oblasti interesovanja: savremena francuska i politička filozofija. Ključna publikacija: Filozofski fragmenti (Beograd, 2011).andjelka-milicAnđelka Milić, dr, sociologija (Univerzitet u Beogradu). Profesorka u penziji na Odeljenju za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Inicirala i predavala izborni predmet Žene i društvo na Filozofskom fakultetu. Oblasti istraživanja: žene i nacionalizam, žene i profesija, sociologija porodice. Ključne publikacije: Sociologija porodice: kritika i izazovi (Beograd, 2001); Društvena transformacija i strategije društvenih grupa: svakodnevica Srbije na početku trećeg milenijuma (ur., Beograd, 2004).snjezana-milivojevicSnježana Milivojević, dr, sociologija (Univerzitet Crne Gore). Profesorka na Odseku za novinarstvo i komunikologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i rukovoditeljka Centra za medijska istraživanja FPN. Autorka je velikog broja domaćih i međunarodnih studija, naučnih istraživanja i konsultantskih projekata. Oblasti istraživanja: javno mnjenje, kritičke medijske studije, mediji i demokratija, medijska politika, novi mediji, rod i mediji, mediji i memorija. Ključne publikacije: Ekranizacija izbora (Beograd, 2001); Media Monitoring Manual (London/Beograd, 2003). Children in the Media Mirror (UNICEF, 2010).olivera-milosavljevicOlivera Milosavljević, dr, istorija (Univerzitet u Beogradu). Profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Gostovala kao predavačica na Univerzitetu u Minhenu, Vircburgu i Marburgu (Nemačka) i Salcburgu (Austrija). Učesnica škole Dijalog povjesničara/istoričara hrvatskih i srpskih u Pečuju. Oblasti istraživanja: savremena istorija, teorije društva. Ključne publikacije: U tradiciji nacionalizma ili stereotipi srpskih intelektualaca XX veka o „nama“ i „drugima“ (Beograd, 2002); Savremenici fašizma 1: Percepcija fašizma u beogradskoj javnosti: 1933-1941 (Beograd, 2010); Savremenici fašizma 2: Jugoslavija u okruženju: 1933-1941 (Beograd, 2010).sanja-milutinovic-bojanicSanja Milutinović Bojanić, dr, Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju u Beogradu; Studij glume, medija i kulture, Sveučilište u Rijeci. Doktorirala je na univerzitetu Pariz 8 (Le Centre d’études féminines et d’études de genre) u okviru doktorske škole o Praksama i teorijama čula i društvenih nauka. Predavala je na univerzitetima Pariz 8, Aberdin (Škotska), u Beču, SantMeri Koledžu (London). Oblasti interesovanja: Kvir i studije roda, filozofija seksualnosti, teorija prevođenja. Članica je Udruženja književnih prevodilaca Srbije i prevodi s francuskog i engleskog jezika.zoran-milutinovicZoran Milutinović, dr, književnost (Univerzitet u Beogradu). Predaje književnost i kulturu južno-slovenskih naroda na UCL School of Slavonic and East European Studies. Programski direktor AAOM (2000-2001). Oblasti istraživanja: teorija književnosti, teorija drame, studije kulture. Ključne publikacije: Susret na trećem mestu (Beograd, 2006); What is the ‘West’? Nationalism, Cosmopolitanism, and the ‘West’ in Early 20th-Century Serbian Culture (Beograd, 2010); Getting Over Europe. The Construction of Europe in Serbian Culture (Beograd, 2011).ana-miljanicAna Miljanić, mr, pozorišna režija (Univerzitet u Beogradu). Režiserka i dramaturškinja u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Trenutno živi i radi u Njujorku, kao asistentkinja na Kolumbija univerzitetu. Oblasti istraživanja: pozorišna umetnost, javna sfera i politička odgovornost. Značajna publikacija: Zajednica sećanja (kour., sa Obradom Savićem 2006).aljosa-mimicaAljoša Mimica (1948-2011), dr, sociologija (Univerzitet u Beogradu). Bio profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Oblasti istraživanja: istorija socijalnih teorija. Ključne publikacije: Analecta: sociološki ogledi (Beograd, 2011); Emil Dirkem i radikalska sociologija (Beograd, 2004); Ogled o srednjoj klasi: pregled razvoja jednog sociološkog pojma (Beograd, 1983).mirjana-mirosavljevicMirjana Mirosavljević Bobić, dipl., novinarstvo (Univerzitet u Beogradu). Novinarka i programska koordinatorka jedine lokalne ženske fondacije u Srbiji Rekonstrukcije Ženski fond, odgovorna za program dodele donacija, prikupljanja sredstava i povezivanja i saradnje sa međunarodnim ženskim fondacijama. Aktivistkinja Žena u crnom.lepa-mladjenovicLepa Mlađenović, dipl., psihologija (Univerzitet u Beogradu). Feministička i lezbejska aktivistkinja, konsultantkinja za rad sa ženama sa traumom muškog nasilja od 1990. godine i za lezbejke od 2008. godine. Osnivačica i članica i Saveta Centra za ženske studije. Koordinatorka Konsultativnog tima Autonomnog ženskog centra u Beogradu (2000-2010). Aktivistkinja Žena u crnom, feminističke anti-ratne anti-fašističke grupe. Ko-osnivačica Arkadije, lezbejske i gej grupe (1990) i ko-osnivačica i aktivistkinja Labris-a, organizacije za ljudska prava lezbejki (1995). Od 1995. godine facilitatorka radionica za osnaživanje žena iz organizacija u ženskoj mreži. Priređivačica knjiga o alternativama psihijatriji i nasilju nad ženama. Autorka više eseja o nasilju nad ženama, feminističkom odgovoru na rat, emotivnoj pismenosti, višestrukoj diskriminaciji žena, posebno lezbejkama. Aktivna je članica više međunarodnih mreža na temu lezbejskih prava i nasilja nad ženama. Značajna publikacija: Žene za život bez nasilja, priručnik za volonterke SOS telefona (Beograd, 1999); Žudnja za aktivizmom, Treća 2/2002, Zagreb.aleksandar-molnarAleksandar Molnar, dr, sociologija (Univerzitet u Beogradu). Profesor na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Oblasti istraživanja: istorija socijalnih ideja, sociologija međuetničkih odnosa, sociologija prava. Ključne publikacije: Osnovna prava čoveka i raspad Jugoslavije (Novi Sad, 1994); Narod, nacija, rasa: istorijska izvorišta nacionalizma u Evropi (Beograd, 1997); Oproštaj od prosvetiteljske ideje ustavotvorne skupštine? (Beograd, 2008).zorica-mrsevicZorica Mršević, dr, pravo (Univerzitet u Beogradu). Profesorka na Fakultetu za evropske pravne i političke studije u Novom Sadu. Osnivačica i članica i saveta Centra za ženske studije. Zamenica republičkog Ombudsmana (2008-2011), zadužena za oblasti rodne ravnopravnosti i prava osoba sa invaliditetom. Radila u međunarodnim organizacijama OXFAM i Misija OEBS-a u Srbiji u oblasti ženskih ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i mehanizama za rodnu ravnopravnost (2000-2008). Predavala na univerzitetima u Budimpešti, Ajovi (SAD), Beču i Ljubljani. Objavila je 19 knjiga i preko 300 članaka u naučnoj i stručnoj periodici iz oblasti krivičnopravnih disciplina, teorije roda, teorije nasilja i ženskih ljudskih prava. Ključne publikacije: Ženska prava u međunarodnom pravu (Beograd, 1999; 2000); Standardi i mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti u demokratskim zemljama (ur., Beograd, 2001).radmila.nasticRadmila Nastić, dr, engleska književnost (Univerzitet u Nišu). Profesorka na Katedri za engleski jezik i književnost, Univerziteta u Kragujevcu (FILUM), i Fakulteta za strane jezike (FSJ) Univerziteta Alfa u Beogradu. Oblasti istraživanja: drama, ženska književnost. Ključne publikacije: Drama u doba ironije (Podgorica, 1998); U potrazi za smislom (Beograd, 2002); Tragedija i savremeni svet (Kragujevac, 2010).slobodanka-nedovicSlobodanka Nedović (1955-2004), dr, sociologija (Univerzitet u Beogradu). Predavala na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Beogradu. Osnivačica i direktorka Centra za slobodne izbore i demokratiju CeSID (1997); aktivno učestvovala u osnivanju i radu Alternativne akademske obrazovne mreže AAOM i Centra za unapređivanje pravnih studija. Oblasti istraživanja: civilno društvo, izborni sistemi, feministički pokreti. Ključne publikacije: Država blagostanja – ideje i politika (Beograd, 1992); Savremeni feminizam (Beograd, 2005).iva-nenicIva Nenić, mr, teorija umetnosti i medija, master, etnomuzikologija (Univerzitet umetnosti u Beogradu). Asistentkinja na Katedri za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, saradnica Grupe za teoriju umetnosti i medija Univerziteta umetnosti, autorka muzičkih emisija, saradnica i kritičarka na III programu Radio Beograda. Oblasti istraživanja: status rodnog subjekta u umetnosti i kulturi, teorija ideologije, popularna kultura, ženske prakse u (post)tradicionalnim kontekstima.vesna-nikolic-ristanovicVesna Nikolić Ristanović, dr, kriminologija, viktimologija i krivično pravo (Univerzitet u Beogradu). Profesorka Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, u Beogradu. Osnivačica Viktimološkog društva Srbije. Osnivačica i dugogodišnja urednica časopisa Temida, i dopisna urednica Feminist Review (UK). Najvažnije publikacije: Od žrtve do zatvorenice: nasilje u porodici i kriminalitet žena (Beograd, 2000), Porodično nasilje u Srbiji (ur., Beograd, 2000), Preživeti tranziciju: svakodnevni život i nasilje u postkomunističkom i postkonfliktnom društvu (Dordrecht 2002/Beograd, 2008).mirjana-obretkovicMirjana Obretković (1938-2003), dr, pravo (Univerzitet u Beogradu). Radila u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja i predavala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Oblasti istraživanja: porodično pravo, sociologija porodice, prava deteta. Ključna publikacija: Prava deteta, prava čoveka (koaut., Beograd, 1996).ivana-pantelicIvana Pantelić, mr, sociokulturna antropologija (Univerzitet u Beogradu). Istraživačica saradnica na Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. Oblasti istraživanja: istorija ženskog pokreta u Jugoslaviji, emancipacija žena, narativna istorija. Ključna publikacija: Partizanke kao građanke (Beograd, 2011).
vesna-pantelicVesna Pantelić, dipl, slikarstvo (National Academy of Fine Arts, New York). Članica ULUS i International Fine Arts Association, Njujork. Izlagala u SAD, Evropi i Južnoj Americi. Oblasti istraživanja: feminizam i vizuelne umetnosti.
zarana-papicŽarana Papić (1949-2002), dr, socijalna antropologija (Univerzitet u Beogradu). Docentkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Aktivistkinja ženskog pokreta. Jedna od organizatorki Međunarodne feminističke konferencije Drug-ca, 1978. u Beogradu. Osnivačica i članica prvog Saveta Centra za ženske studije u Beogradu. Članica naučnog saveta Transeuropeennnes Program Perspective du voisinage dans L’Europe du Sud-Est. Predavala na Evropskoj interdisciplinarnoj mreži ženskih studija NOISE. Oblasti istraživanja: istorija antropologije, antropologija roda, feministička teorija. Ključne pubilkacije: Antropologija žene (kour., Beograd, 1983); Sociologija i feminizam, savremeni pokret i misao o oslobođenju žena i njegov uticaj na sociologiju, (Beograd, 1989); Polnost i kultura, telo i znanje u socijalnoj antropologiji (Beograd, 1997).borka-pavicevicBorka Pavićević, mr, dramaturgija (Akademija za pozorište, film, radio i TV, Beograd). Osnivačica i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, Beograd. Kolumnistkinja (Danas, Vreme), publicistkinja i politička aktivistkinja. Dugogodišnja dramaturškinja Ateljea 212 i BITEF-a. Oblasti istraživanja: pozorišna umetnost, javna sfera i odgovornost.djordje-pavicevicĐorđe Pavićević, dr, političke nauke (Univerzitet u Beogradu). Docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Oblasti naučnog interesovanja: politička filozofija, politička teorija, etika. Značajne publikacije: „Etika diskursa“, u Filozofija i društvo VII (Beograd, 1995); „Politički Diskurs: Mediji i komunikacija“, u: Mediji i rat (Beograd, 1999); Tajni dosijei: otvaranje dosijea službi državne bezbednosti (koaut., Beograd, 2001); „Liberalne vrednosti i politička stabilnost u Srbiji“, u Filozofija i društvo XIV/XV (Beograd, 2002).vukasin-pavlovicVukašin Pavlović, dr, političke nauke (Univerzitet u Sarajevu). Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Direktor ECO - Centra za socioekološka istraživanja u Beogradu, i CEPOR-a (Centar za ekološku politiku i održivi razvoj, FPN). Jedan od osnivača AAOM (Alternativne akademske obrazovne mreže) i nekadašnji predsednik Jugoslovenskog društva za političke nauke. Oblasti istraživanja: novi društveni pokreti, civilno društvo, politička sociologija, ekologija. Ključne publikacije: Civilno društvo i demokratija (Beograd, 2006); Društveni pokreti i promene (Beograd, 2009); Diskursi moći (Zagreb/Beograd, 2010).Aleksandra Pečujlić, mr, psihologija (University of Surrey, UK). Radi kao glavna klinička psihološkinja u Great Ormond Street Hospital i konsultantkinja u KCC, London. Članica grupe Most. Oblasti istraživanja: porodična terapija, rad sa hendikepiranom i autističnom decom.latinka-perovicLatinka Perović, dr, političke nauke (Univerzitet u Beogradu). Naučna savetnica u Institutu za noviju istoriju Srbije. Dugogodišnja glavna urednica časopisa Tokovi istorije. Oblasti istraživanja: istorija političkih i društvenih ideja u Srbiji 19. veka. Ključne publikacije: Srpsko-ruske revolucionarne veze: prilozi za istoriju narodnjaštva u Srbiji (Beograd, 1993); Srpski socijalisti 19. veka: prilog istoriji socijalističke misli (Beograd, 1995); „Beg od modernizacije“ u Srpska strana rata (prir. Nebojša Popov, Beograd, 1996); Između anarhije i autokratije: srpsko društvo na prelazima vekova (XIX-XXI) (Beograd, 2006). Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka: žene i deca (prir., Beograd 2006).Vanda Perović vanda-perovic, mr, studije roda (Univerzitet u Beogradu). Radila u Institutu za strane jezike u Beogradu. Prevodi feminističku teoriju u časopisima Ženske studije, ProFemina, Genero. Ključna publikacija: Ema Goldman – anarhizam i feminizam (Beograd, 2000); „Jelena Ilka Marković – biografija jedne atentatorke“, u Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskurs i praksa, (Beograd, 2000; 2005); „Žarana Papić“, u A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms, Central Eatern and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries (Budapest, 2006). Oblast interesovanja i istraživanja: ženska istorija, anarhizam i feminizam.dijana-plutDijana Plut, dr, psihologija (Univerzitet u Beogradu). Profesorka na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Oblasti interesovanja: obrazovanje, nasilje nad decom, demokratija i obrazovanje. Ključne publikacije: Vrednosni sistem osnovnoškolskih udžbenika (koaut., Beograd, 1990); Udžbenik kao kulturno-potporno sredstvo (Beograd, 2003); Društvena kriza i obrazovanje: zaključna razmatranja (kour., Beograd, 2004); Kultura kritičkog mišljenja: teorijsko zasnivanje i implikacije za nastavu (koaut., Beograd, 2007); U lavirintu nasilja – istraživanje nasilja u ustanovama za zaštitu dece bez roditeljskog staranja (koaut., Beograd, 2007).nada-polovinaNada Polovina, dr, psihologija (Univerzitet u Beogradu). Viša naučna saradnica u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu. Dugogodišnja praksa neposrednog rada sa razvojnim i nerazvojnim krizama porodica. Oblast istraživanja: različiti aspekti roditeljske uloge i roditeljskog funkcionisanja, roditeljski razvod, saradnja porodice i škole, rodni aspekti porodičnog života. Ključne publikacije: Osećajno vezivanje: teorija, istraživanja, praksa (Beograd, 2007); Porodica u sistemskom okruženju (Beograd, 2011).dragan-popadicDragan Popadić, dr, psihologija (Univerzitet u Beogradu). Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Osnivač Mirovnih studija i član grupe Most. Oblasti istraživanja: socijalna psihologija, mirovne studije, nekonfliktno rešavanje sukoba. Ključna publikacija: Uvod u mirovne studije (ur., Beograd, 2000).

 Nataša Popivoda, dipl, književnost (Univerzitet u Beogradu). Objavljuje eseje, kritike i prevode sa engleskog i francuskog jezika. Oblasti istraživanja: visokoškolsko obrazovanje, feminizam.tijana-popivodaTijana Popivoda, radikalno feministička i lezbejska aktivistkinja, koordinatorka Savetovališta za podršku lezbejkama i biseksualnim ženama Novosadske lezbejske organizacije. Deset godina radila na temi muškog nasilja nad ženama, kao konsultantkinja sa ženama koje su preživele nasilje u okviru Autonomnog ženskog centra, Beograd.nebojsa-popovNebojša Popov, dr, socijalna istorija (Sveučilište u Zagrebu). Radi u Institutu za filozofiju i socijalnu teoriju u Beogradu. Bio je član odbora Korčulanske škole i sekretar časopisa Praxis. Glavni urednik časopisa Republika. Oblasti istraživanja: socijalna istorija, politička sociologija, društveni konflikti.

 dragana-popovicDragana Popović, dr, biofizika (Univerzitet u Beogradu). Profesorka biofizike na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Dugogodišnja koordinatorka Centra za ženske studije i članica sadašnjeg Saveta Centra. Članica Uređivačkog odbora časopisa za feminističku teoriju Genero. Koordinatorka projekta Žene i akademija na Balkanu (2005-2006), i učesnica projekta Rodni stereotipi u prirodnim naukama u Jugo-istočnoj Evropi (UNESCO, 2005). Objavila više od 200 radova iz radijacione/biofizike i naučne esejistike. Oblasti interesovanja: obrazovanje, žene u prirodnim naukama, istorija nauke. Značajne publikacije: Women and Education in Serbia and Japan: Post War Stories (Tokio, 2005); Science, Gender and Power (Blagoevgrad, 2005); Od ciriškog kruga do studija roda: rod i visoko obrazovanje u Srbiji (Beograd, 2009); Analiza rodne dimenzije u visokoškolskom obrazovnom materijalu (koaut., Beograd, 2010); „Ekofeminizam“, „Rod i ekologija“, i „Rod i obrazovanje“, u Uvod u rodne teorije (Novi Sad, 2011).olga-popovic-obradovicOlga Popović Obradović (1954-2007), dr, pravo (Univerzitet u Beogradu). Docentkinja na Pravnom fakultetu u Beogradu. Oblasti istraživanja: savremena nacionalna istorija i pravna teorija. Ključna publikacija: Kakva i kolika država – ogledi o političkoj i društvenoj istoriji Srbije (Beograd, 2009).

 sonja-prodanovicSonja Prodanović, mr, arhitektura i urbanizam (University College, London, UK). Radila kao istraživačica u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd. Članica uredništva časopisa Republika i Komiteta za urbanizam i ekologiju Asocijacije slobodnih gradova Srbije. Osnivačica NVO za zaštitu životne sredine (EcoUrban), članica Žena u crnom i Centra za antiratnu akciju. Oblast istraživanja: ekofeminizam, ekologija i ženski pokret.ivana-prazicIvana Pražić, mr, Istorija umetnosti (Univerzitet u Bangaloru). Studentkinja doktorskih studija na Katedri za studije Indonezije Univerziteta u Sidneju. Jedna od osnivačica Centra za kvir studije (Beograd) i članica redakcije Časopisa QT. Članica Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Oblasti interesovanja: kvir i teorija kritike rasizma, savremene indonežanske politike državljanstva. Ključne publikacije: Storyboards in Stone: Outlining the Buddhist Art of Gandhara (u: Mazaar, Bazaar: Design & Visual Culture in Pakistan, Oksford, 2010, ur. Saima Zaidi); Ka nehomofobičnoj srednjoj školi (ur., Beograd, 2008).branka-prpaBranka Prpa, dr, istorija (Univerzitet u Beogradu). Radila u Institutu za noviju istoriju Srbije, i bila direktorka Arhiva grada Beograda. Oblasti istraživanja: savremena nacionalna istorija i srpska inteligencija u 20. veku. Ključne publikacije: Srpsko dalmatinski magazin, preporodne ideje Srba u Dalmaciji 1836-1848 (Split, 1988); „The Making of Yugoslavia (1830-1945)“, u: Yugoslav’s Ethnic Nightmare, The Inside Story of Europe’s Unfolding Ordeal (New York, 1995).Radmila Radić, radmila radicdr, istorija (Univerzitet u Beogradu). Naučna saradnica u Institutu za noviju istoriju Srbije. Oblasti istraživanja: savremena nacionalna istorija, verske zajednice. Ključne publikacije: Verom protiv vere. Država i verske zajednice u Srbiji 1945-1954 (Beograd, 1995); Država i verske zajednice 1945-1970 (Beograd, 2002); Narodna verovanja, religija i spiritizam u srpskom društvu 19. i u prvoj polovini 20. veka (Beograd, 2009).srdjan radovicSrđan Radović, mr, etnologija/antropologija (Univerzitetu Beogradu). Istraživač-saradnik Etnografskog instituta SANU. Oblasti istraživanja: kultura sećanja, politike prostora, i dinamika nacionalnih i kulturnih identiteta u postjugoslovenskom prostoru. Ključna publikacija: Slike Evrope – Istraživanje predstava o Evropi i Srbiji na početku XXI veka (Beograd, 2009).ljubisa-rajicLjubiša Rajić (1947-2012), dr, lingvistika (Univerzitet u Beogradu). Profesor skandinavistike i osnivač Grupe za skandinavistiku na Univerzitetu u Beogradu. Gostujući profesor na Visokoj školi u Oslu 2001-2004. Predavao na brojnim skandinavskim univerzitetima i visokim školama. Oblasti interesovanja: nordijska filologija, opšta lingvistika, interkulturna komunikacija, teorija prevođenja, politikologija, balkanska studije. Objavio više od 200 naučnih radova (“Jezik I pol“, u Kultura 57/58, 1982) i preveo više od 30 knjiga. Član Norveške akademije nauka. Nosilac više skandinavskih odlikovanja. Član uređivačkog odbora časopisa Scientia Yugoslavica, Mostovi i Prevodilac. Značajni prevodi i publikacije: Sofijin svet. Roman o istoriji filozofije (J. Gorder, Beograd, 1996); Antologija savremene norveške drame (ur., Beograd, 2004); Filozofija straha (L. Svensen, Beograd, 2008); Umeće čitanja (Beograd, 2009).gordana-rajkovGordana Rajkov, dipl, matematika (Univerzitet u Beogradu). Savetnica za invalidska pitanja OXFAM - kancelarija u Beogradu. Prva osoba sa invaliditetom izabrana kao poslanica u Narodnu skupštinu Srbije 2007. godine. Oblasti istraživanja: ljudska prava marginalizovanih grupa, žensko zdravlje.

 Ljubica Rajković, dr, sociologija (Univerzitet u Beogradu). Radi kao docentkinja na Geografskom fakultetu u Beogradu. Oblasti istraživanja: sociologija porodice, položaj seoskih žena, položaj Roma. Ključne publikacije: Odlučivanje o rađanju u savremenoj porodici (Beograd, 2002); Društveni položaj seoskih žena u Centralnoj Srbiji (Beograd, 2010).vesna-rakic-vodinelicVesna Rakić Vodinelić, dr, pravo (Univerzitet u Beogradu). Kao vanredna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu otpuštena na osnovu Zakona o univerzitetu Srbije iz 1998. godine. Osnivačica i redovna profesorka Fakulteta za poslovno pravo u Beogradu (sada Pravni fakultet Univerziteta Union). Dopisna članica Međunarodne akademije za uporedno pravo u Parizu i članica Svetskog udruženja za procesno pravo. Ključne publikacije: Leksikon građanskog prava (kour., Beograd, 1996); Izborna krađa – pravni aspekt (ur. i koaut., Beograd, 1997); Kompatibilnost jugoslovenskog prava sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, (Savet Evrope, na srpskom i engleskom jeziku, ur. i koaut., Beograd, 2002).Ružica Rosandić, dr, psihologija (Univerzitet u Beogradu). Bila profesorka na Učiteljskom Fakultetu u Beogradu i predavala na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Gostujuća profesorka na Nova Southeastern University, SAD (1998-2001). Koordinatorka Centra za antiratnu akciju u Beogradu. Oblasti istraživanja: teorije razrešavanja konflikata, prevencija nasilja, metodologija kvalitativnih istraživanja. Ključne publikacije: Teži put: mirovne akcije na tlu Jugoslavije (koaut., Beograd, 2005); Istraživanje istorije detinjstva: upoznavanje i uvažavanje kulturnih razlika (Beograd, 2006).tatjana rosicTatjana Rosić, dr, književnost (Univerzitet u Beogradu). Docentkinja na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu i spoljna naučna saradnica Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Gostujuća profesorka na doktorskim studijama Univerziteta u Kragujevcu. Književna kritičarka i autorka brojnih eseja iz oblasti studija roda u kontekstu istorije i teorije srpske književnosti. Ključne publikacije: Proizvoljnost dnevnika: romantičarski dnevnik u srpskoj književnosti (Beograd, 1994); Mit o savršenoj biografiji: Danilo Kiš i figura pisca u srpskoj kulturi (Beograd, 2008); Teorije i politike roda, rodni identiteti u književnostima i kulturama Balkana i jugoistočne Evrope (ur., Beograd, 2008).obrad-savicObrad Savić, dr, filozofija (Univerzitet u Lidsu, UK). Uređivao časopise Teorija i Filozofske studije. Urednik časopisa Beogradski krug. Jedan od osnivača i predsednik Beogradskog kruga. Profesor na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu. Prevodilac. Oblasti istraživanja: socijalna teorija i filozofija 20. veka, studije kulture. Ključna publikacija: Zatočenici zla – zaveštanje Hane Arendt (kour., Beograd, 2002).svenka-savicSvenka Savić, dr, psiholingvistika (Univerzitet u Beogradu). Profesorka emerita na Univerzitetu u Novom Sadu. Osnivačica i koordinatorka Centra za ženske studije i istraživanja „Mileva Marić Ajnštajn“ u Novom Sadu, i Centra za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu. Rukovodila brojnim istraživanjima u oblasti ženskih studija, seksizma u medijima, feminističke teologije, ženskim sećanjima/oral history, itd. Oblasti istraživanja: kognitivna lingvistika, feminizam, psiholingvistika, rod i jezik, feministička teologija. Izabrane publikacije: Feministička teologija (ur., Beograd, 1999); Romkinje – biografije starih Romkinja u Vojvodini (ur., Beograd, 2001); Rod i jezik (kour., Beograd, 2009).nada-seferovicNada Seferović, mr, istorija umetnosti (University of Toronto, Canada). Radi u Ministarstvu kulture Republike Srbije. Piše kritike i prevodi. Oblasti istraživanja: feministička istorija umetnosti, postmodernizam.

marina-simicMarina Simić, dr, socijalna antropologija (University of Manchester, UK). Radi na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Angažovana je i u Centru za ženske studije, Beogradskoj otvorenoj školi i Istraživačkoj stanici Petnica, gde vodi program antropologije. Oblasti interesovanja: politička antropologija, antropologija države, postsocijalistička transformacija u Evropi, popularna kultura i studije potrošnje. Objavila je više članka u zemlji i inostranstvu.Ivana Simović, dr, pravo (Univerzitet u Beogradu). Viša naučna saradnica u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Oblasti istraživanja: teorija krivičnog prava, nasilje nad decom, kulturna prava.Zoran Skrobanović, dr, orijentalistika (Univerzitet u Beogradu). Docent na grupi za kineski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Oblasti interesovanja: klasična kineska književnost, medijske tehnologije, kineski i zapadni modernizam. Ključne publikacije: Kineski jezik IV (koaut., Beograd, 2009); Živeti (prev., Ju Hua, Beograd, 2009).Vera Smiljanić, dr, psihologija (Univerzitet u Beogradu). Profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu i na Univerzitetima u Novom Sadu i Prištini. Oblasti istraživanja: dečja i razvojna psihologija, psihoanaliza.maja-solarMaja Solar (Univerzitet u Novom Sadu). Asistentkinja i doktorantkinja na Katedri za filozofiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu. Članica Gerusije i časopisa za teorijske prakse Stvar. Članica uredništva časopisa za književnost i teoriju Polja. Oblasti interesovanja: marksizam, politike emancipacije, kritika političke ekonomije, teorija ideologije, književnost. Objavljuje po periodici.ivana-spasicIvana Spasić, dr, sociologija (Univerzitet u Beogradu). Docentkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Osim radova u časopisima i zbornicima, objavila je, kao autorka, koautorka ili priređivačica, publikacije: Značenja susreta: Gofmanova sociologija interakcije (Beograd, 1996); Politika i svakodnevni život: Srbija 1999-2002 (Beograd, 1996); Interpretativna sociologija (Beograd, 1998); Sociologije svakodnevnog života (Beograd, 2004).biljana-srbljanovicBiljana Srbljanović, mr, dramaturgija (Univerzitet umetnosti u Beogradu). Asistentkinja na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dramska spisateljica, književnica i publicistkinja. Oblasti istraživanja: pozorišna umetnost, javna sfera i politička odgovornost.

 dejan sretenovicDejan Sretenović, mr, istorija umetnosti (Univerzitet u Beogradu). Kustos, pisac i urednik. Radi kao glavni kustos u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Područja njegovih istraživanja obuhvataju modernu i savremenu umetnost, vizuelnu kulturu i nove medije.

 vuk-stambolovicVuk Stambolović, dr, medicina (Univerzitet u Beogradu). Docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Oblasti istraživanja: ljudska prava i zdravlje, konstruktivna postmoderna, alternativna medicina.

 ivana-stefanovicIvana Stefanović, dipl, kompozicija i violina (Muzička akademija, Beograd). Direktorka programa za kulturu u Fondu Centar za demokratiju i predsednica Umetničkog veća BEMUS- a. Komponuje muziku za pozorište i radiofonsku muziku, piše eseje o muzici. Ključne publikacije: Put za Damask (Beograd, 2002); Muzika od ma čega (Beograd, 2010).bojana-stojanovic-pantovicBojana Stojanović Pantović, dr, književnost (Univerzitet u Novom Sadu). Redovna profesorka na Odseku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Piše književnu kritiku, poeziju, i prevodi. Oblasti istraživanja: ekspresionistički pokret u književnosti, savremena srpska i slovenačka poezija, rodne studije. Objavila je više antologija i tri pesničke zbirke.branimir-stojanovicBranimir Stojanović, dipl, filozofija (Univerzitet u Beogradu). Saradnik u Centru za savremenu umetnost u Beogradu. Esejista i urednik. Oblasti istraživanja: digitalna umetnost, vizuelne umetnosti.

dubravka-stojanovicDubravka Stojanović, dr, istorija (Univerzitet u Beogradu). Profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu. Oblasti istraživanja: istorija institucija i ideja u Srbiji pre Prvog svetskog rata; modernizacijski procesi u Srbiji; istorija urbanizacije Beograda; analiza udžbenika istorije. Ključne publikacije: Iskušavanje načela. Srpska socijaldemokratska partija i ratni program Srbije 1912-1918 (Beograd, 1994); Srbija i demokratija 1903-1914. Istorijska studija o „zlatnom dobu“ srpske demokratije (Beograd, 2003); Kaldrma i asfalt. Evropeizacija i urbanizacija Beograda 1890-1914 (Beograd, 2008); Ulje na vodi. Ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije (Beograd, 2010).slavica-stojanovicSlavica Stojanović, dipl, književnost (Univerzitet u Beogradu). Direktorka nevladine organizacije Rekonstrukcija Ženski fond. Osnivačica i članica Saveta Centra za ženske studije. Urednica brojnih časopisa i zbornika: Vidici, Izabrana dela Virdžinije Vulf, Feminističke sveske, osnivačica i urednica izdavačke kuće Feministička 94. Prevoditeljka dela Virdžinije Vulf, Hane Arent, Nadin Gordimer. Dugogodišnja aktivistkinja brojnih ženskih organizacija: Žene u crnom, SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Autonomni ženski centar, Glas razlike; dugogodišnja koordinatorka Ženskog programa Fonda za otvoreno društvo.biljana-stojkovicBiljana Stojković, dr, genetika i evolucija (Univerzitet u Beogradu). Docentkinja na Biološkom fakultetu u Beogradu. Oblast istraživanja: evolucija životnih istorija, evolucija ponašanja, molekularna demografija, itd. Autorka više radova iz oblasti evolucije i naučno-popularnih tekstova na temu evolucije društvenih sistema i socijalnih interakcija. Značajna publikacija: Darvinijana (koaut., Beograd, 2009)marijana-stojcicMarijana Stojčić, dipl, sociologija (Univerzitet u Beogradu). Saradnica Ženskog Informaciono-dokumentacionog centra u Beogradu ŽINDOK. Oblasti istraživanja: politike identiteta, istorija feminizma, kultura sećanja, globalizacija i socijalni pokreti. Značajne publikacije: Pepeljuge i veštice u srpskim štampanim medijima (Beograd, 2008); Feministički pokret u Jugoslaviji 1978- 1989 (Beograd, 2009); Gde je nestala Roza Luksemburg? (Beograd, 2011).ana-stolichAna Stolić, mr, istorija (Univerzitet u Beogradu). Saradnica u Istorijskom institutu SANU. Direktorka Istorijskog muzeja Srbije. Oblasti istraživanja: društvena istorija srpskog naroda u 19. veku, istorija rodnih odnosa. Ključna publikacija: Kraljica Draga: biografija (Beograd, 2000).

 gordana-suboticGordana Subotić je diplomirala na Fakultetu bezbednosti. Trenutno piše master rad na temu "Rezolucija Žene, mir, bezbednost 1325 u SAD i Republici Srbiji" na Regionalnim studijama SAD Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Aktivistkinja, istraživačica i koordinatorka projekta praćenja primene Rezolucije 1325 u Repubici Srbiji Žena u crnom. Aktivna u ženskom pokretu od 2009. godine. U toku studija dve godine radila analitiku na interdisciplinarnom projektu Prirodno-matematičkog fakulteta, Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i George C. Marshall Centra. Projekat je predstavljen na Festivalu nauke 2010. godine. Učestvovala na mnoštvu internacionalnih škola i studijskih putovanja sa temama o rodu, bezbednosti, međunarodnim odnosima. Organizuje ulične akcije o razoružanju, lobiranju za potpisivanje Konvencije o zabrani kasetne municije u Srbiji, feminističke razmene i studijska putovanja izmedju Srbije i Kosova, akcije o ženama, miru i bezbednosti...pedja-sarcevicPredrag Šarčević, mr, antropologija (Univerzitet u Beogradu). Glavni i odgovorni urednik III programa Radio Beograda. Radio u Istraživačkoj stanici Petnica. Oblasti istraživanja: antropologija roda, politička antropologija, istorija antropologije.

 Jelena Špadijer Džinić, dr, sociologija (Univerzitet u Beogradu). Radila kao istraživačica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja i profesorka na Defektološkom fakultetu u Beogradu. Oblasti istraživanja: sociologija prostitucije, međunarodna trgovina ženama.teodora-tabackiTeodora Tabački, MA, filozofija, (Université Paris, France). Aktivistkinja pokreta Otpor. Trenutno studentkinja doktorskih studija na Univerzitetu u Parizu. Ključne publikacije obuhvataju brojne članke u domaćim i stranim časopisima, kao i prevode tekstova iz filozofije i feminističke teorije. Živi i radi u Berlinu.
jasmina tesanovicJasmina Tešanović, dipl, Lettere Moderne (Universita Statale di Milano, Italia). Spisateljica, feministkinja, aktivistkinja (Žene u crnom, Code Pink), prevoditeljka, izdavačica i filmska autorka. Jedna od organizatorki prve feminističke konferencije u Istočnoj Evropi Drug-ca u Beogradu 1978. godine. Osnivačica i članica Saveta Centra za ženske studije. Osnivačica i urednica izdavačke kuće Feministička 94. Njen Dnevnik političkog idiota vođen za vreme rata na Kosovu 1998-2000. bio je široko distribuiran preko interneta na raznim jezicima. Piše na tri jezika: engleskom, italijanskom i srpskom. Ključne publikacije: Matrimonijum (Beograd, 2004); Balkan ne postoji (Beograd 2004).svetlana tominSvetlana Tomin, dr, književnost (Univerzitet u Novom Sadu). Redovna profesorka srednjovekovne književnosti na Odseku za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i na Rodnim studijama Univerziteta u Novom Sadu. Oblasti interesovanja: srpska srednjovekovna književnost, predstave o ženama u literaturi, ženske studije. Autorske knjige: Knjigoljubive žene srpskog srednjeg veka (Novi Sad, 2007); Despotica i monahinja Angelina Branković (Novi Sad, 2009).ljubinka-trgovcevicLjubinka Trgovčević, dr, savremena istorija (Univerzitet u Beogradu). Profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Oblasti istraživanja: srpska i balkanska kulturna, društvena i politička istorija u 19. i 20. veku, obrazovanje i školovanje žena. Ključne publikacije: Naučnici Srbije i stvaranje jugoslovenske države 1914-1920 (Beograd, 1986); Istorija Srpske književne zadruge (Beograd, 1992); Planirana elita. O studentima iz Srbije na evropskim univerzitetima u 19. veku (Beograd, 2003).nikola-tucicNikola Tucić, dr, biološke nauke (Univerzitet u Beogradu). Profesor na Katedri za genetiku i evoluciju na Biološkom fakultetu u Beogradu. Član Upravnog odbora AAOM. Oblasti istraživanja: evoluciona genetika i ekologija. Značajne publikacije: Evolucija, čovek i društvo (Beograd, 1999); O genima i ljudima (koaut., Beograd, 2005); Darvinijana (koaut., Beograd, 2009).lidija-vasiljevicLidija Vasiljević, mr, rod i politika (Univerzitet u Beogradu). Psihoterapeutkinja i članica Britanske psihodramske asocijacije. Aktivistkinja je u feminističkim organizacijama, i koordinatorka edukativnog i istraživačkog programa Ženskog INDOK centra koji se bavi rodnom ravnopravnošću i predstavljanjem žena u medijima. Suosnivačica Regionalne asocijacije za integrativnu primenu psihoterapije. Oblasti interesovanja: politike mentalnog zdravlja, teorije roda i rad u grupi.ivan-vejvodaIvan Vejvoda, dr, politička filozofija i sociologija (Institut za društvene nauke, Univerzitet u Parizu). Direktor fondacije Balkan Trust For Democracy. Bio izvršni direktor Fonda za otvoreno društvo-Jugoslavija, i jedan od osnivača Beogradskog kruga. Savetnik u Institutu za evropske studije. Predavao na University of Sussex (Velika Britanija) i Smith College (SAD). Oblasti istraživanja: evropske studije, civilno društvo, francuska revolucija. Značajne publikacije: Serbia after four years of transition (Beograd, 2004); No Magic Wand (Beograd, 2004) Bosnia-Herzegovina: Unfinished Business (Beograd, 2005); Serbia: Current Issues and Future Direction (Beograd, 2006).jasminka-veselinovicJasminka Veselinović, dipl, pedagogija (Univerzitet u Beogradu). Radi u Savetovalištu za brak i porodicu u Beogradu. Oblasti istraživanja: porodična terapija, nenasilno rešavanje konflikata.

ana-vilenicaAna Vilenica, doktorirala na Interdisciplinarnim postdiplomskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu Grupa za teoriju umetnosti i medija; magistrirala na Grupi za scenski dizajn; diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu katedra za Istoriju umetnosti. Istraživačica na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Urednica žurnala za umetnost, politiku, teoriju i aktivizam – uz)bu))na))). Oblasti interesovanja: akrivizam i umetnost, urbane regeneracije, javni prostor, javno dobro, teorije rada, feminističke teorije, materinstvo, društveno-političke teorije. Ključne publikacije: Na ruševinama kreativnog grada (ko-urednica, kuda. org, Novi Sad 2012), Postajanje majkom u vreme neoliberalnog kapitalizma (urednica, uz)bu))na)))--Žene na delu, Beograd 2012).jelena-visnjicJelena Višnjić, doktorica nauka, studije roda (Univerzitet u Novom Sadu). Jedna je od osnivačica i urednica festivala feminističke kulture i akcije – BeFem. Kordinatorka je programa “Feministička medijska kultura: proizvodnja roda” i predavačica u Centru za ženske studije u Beogradu i aktivistkinja feminističkog pokreta. Oblasti istraživanja: studije roda, medijske studije, studije kulture i antropologija popularne kulture. Objavila veliki broj autorskih tekstova, kao i publikacije Solidarnost i feministička politika i Politike reprezentacije LGBTTIQ populacije u medijima Srbije - zajedno sa Katarinom Lončarević, U zoni političkog: Feministički odgovori i inicijative u savremenoj Srbiji. Živi i radi u Beogradu.Ivana Vitas, ivana-vitasmr, biotehnologija (Univerzitet u Beogradu). Organizatorka programa na Mirovnim studijama. Oblasti istraživanja: biotehnologija, feminizam i nove tehnologije, mirovne studije.

vladislava-vojnovicVladislava Vojnović, dipl, dramaturgija (Univerzitet umetnosti u Beogradu). Piše eseje, filmske kritike, scenarija za kratke dokumentarne i igrane filmove. Oblasti istraživanja: feminizam i vizuelne umetnosti. Značajne publikacije: Ženske junačke pesme (Beograd, 2002); Princ od papira (Beograd, 2008).
Radina Vučetić Mladenović, mr, istorija (Univerzitet u Beogradu). Saradnica na Katedri za opštu savremenu istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Oblasti istraživanja: kulturna istorija, žensko pitanje u Srbiji u XX veku, modernizacijski procesi u XX veku.djordje-vukadinovicĐorđe Vukadinović, mr, filozofija (Univerzitet u Beogradu). Predaje na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Odgovorni urednik časopisa Nova srpska politička misao. Oblasti istraživanja: savremena filozofija, istorija filozofije.

 Viktorija Vukićević, dr, kineska književnost (Univerzitet u Beogradu). Radila kao docentkinja na Grupi za kineski jezik i književnost, na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 2002. godine živi i radi u Holandiji. Oblasti istraživanja: pitanje roda u savremenoj Kini, ženski likovi u kineskoj literaturi.adriana-zaharijevicAdriana Zaharijević, dr, Političke nauke (Univerzitet u Beogradu). Istraživačica-saradnica na Fakultetu političkih nauka. Članica Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Urednica III programa Radio Beograda, 2004-2011. Oblasti interesovanja: politička filozofija, savremena feministička teorija, istorija XIX veka. Ključne publikacije: Neko je rekao feminizam? (ur., Beograd, 2007, 2008, 2012); Postajanje ženom (Beograd, 2010).stasa-zajovicStaša Zajović, dipl, španski jezik i književnost (Univerzitet u Beogradu). Aktivistkinja ženskog pokreta i članica grupe Žene i društvo i Centra za antiratnu akciju. Osnivačica Žena u crnom, beogradske mirovne ženske grupe, i članica međunarodne asocijacije Žene u crnom. Oblasti istraživanja: ženski aktivizam, mirovni pokreti. Ključne publikacije: Ratni dezerteri u bivšoj Jugoslaviji (Beograd, 1995); Neposlušne (Beograd, 2007); Tranziciona pravda: feministički pristup (Beograd, 2007); Fundamentalizmi danas – feministički i demokratski odgovori (Beograd i Sarajevo, 2007); Sekularizam i žene (Beograd, 2007).


[*] Ovi podaci odražavaju stanje u vreme kad su navedene predavačice i predavači držali predavanja.