Raspored za kurs
Nasilje prema ženama

Centar za ženske studije 2018/2019.
Koordinatorka kursa: Tanja Ignjatović
Termin održavanja kursa: ponedeljkom od 17:30 do 19:00h

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 11. mart Upoznavanje, očekivanja, način rada i sadržaj kursa:
(Muško) nasilje prema ženama – rodno zasnovano nasilje (prema ženama)
Tanja Ignjatović
 2. 18. mart Strukturna priroda rodno zasnovanog nasilja i uticaj (anti)feminiza na politike i prakse prema muškom nasilju protiv žena Ildiko Erdei i
Tanja Ignjatović
 3. 25. mart Radna eksploatacija žena – ekonomsko nasilje prema ženama Lara Končar i
Milica Lupšor
 4.  1. april Zaštita žena od nasilja - međunarodni standardi, domaći zakoni i podzakonska akta Vanja Macanović
 5.  8. april Nasilje prema ženama iz marginalizovanih društvenih grupa – Romkinje, žene sa invaliditetom i žene u institucijama Nada Đuričković
Olivera Ilkić
Kosana Beker
 6. 15. april Trgovina ženama i nasilje prema ženama u izbeglištvu/migraciji Marija Anđelković i
Dijana Malbaša
 7. 22. april Žene u prostituciji vs seksualne radnice Gordana Stojaković i
Miloš Urošević
 8.  6. maj Pornografija i digitalno (porno) nasilje prema ženama, devojkama i devojčicama Miloš Urošević i
Jovana Netković
 9. 13. maj Abortus – zabrana abortusa, prinudni abortus, prinudna sterilizacija i poltička desnica Jelena Lalatović i
Jelena Višnjić
10. 20. maj Seksualno uznemiravanje žena i devojaka i #MeToo kampanja Marija Lukić i
Ana Stevanović
11. 27. maj Seksualno nasilje - silovanje i incest Dušica Popadić
Predavanja su otvorena za javnost, ali molimo da se zainteresovani jave dan ranije na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Raspored za kurs
Obrazovanje, feminizam i rodne analize javnih politika

Centar za ženske studije 2018/2019.
Koordinatorka: Nađa Duhaček
Termin održavanja kursa: četvrtkom 17:30 – 19:00h

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 14. mart Istorija obrazovanja devojčica i žena Svetlana Tomić
Sanja Petrović Todosijević
 2. 21. mart Feminističke studije obrazovanja Nađa Duhaček
 3. 28. mart Istraživanje detinjstva i roda u Srbiji danas Jelena Ćeriman
Ivana Jakšić
 4.  4. april Pobunjeno čitanje nastave književnosti Pobunjene čitateljke
 5. 11. april Pitanje seksualnog obrazovanja Jasminka Petrović
Ljiljana Bogavac
 6. 18. april Tranziciona pravda i feministički pristupi suočavanju s prošlošću Marijana Toma
Marijana Stojčić
 7. 27. april Preispitivanje pedagoških paradigmi Maja Maksimović
Ana Kolarić
 8.  9. maj Feministička analiza javnih (praktičnih) politika Zorana Antonijević
 9. 16. maj Obrazovne politike Biljana Maletin
10. 23. maj Žene na tržištu rada Sarita Bradaš
Predavanja su otvorena za javnost, ali molimo da se zainteresovani jave dan ranije na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Raspored za kurs
Istorija i teorije feminizma

Centar za ženske studije 2018/2019.
Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termin održavanja kursa: ponedeljak od 17h do 18:30h i 19h do 20:30h

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 22.10. / 17-19h Najkraća istorija feminizma Katarina Lončarević i
Adriana Zaharijević
 2. 29.10. / 17-18:30h Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek i Francuska revolucija Katarina Lončarević
 3. 29.10. / 19-20:30h Amerikanke prvog talasa: pravo roba / pravo žena Adriana Zaharijević
 4. 05.11. / 17-18:30h Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
 5. 19.11. / 17-18:30h Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku Ivana Pantelić
 6. 26.11. / 17-18:30h Socijalistički feminizam: nekad i sad Nađa Bobičić
 7. 03.12. / 17-18:30h Lezbejski feminizam: govor i pretvaranje ćutanja u akciju Dragoslava Barzut
 8. 10.12. / 17-18:30h Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević
 9. 17.12. / 17-18:30h Postkolonijalni feminizam:
žene sa one strane podela na Istok/Zapad i Sever/Jug
Adriana Zaharijević
10. 24.12. / 19-20:30h Feminizam i kvir (queer) Jovana Timotijević

 

Raspored za kurs
Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Centar za ženske studije i BeFem, feministički kulturni centar 2018/2019.
Koordinatorka: Jelena Višnjić
Termin održavanja kursa: subota 11:30h-13h (osim u slučaju dvočasa kada nastava počinje u 11h)

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 03.11. /
11:30-13h
Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Mirjana Mirosavljević Bobić i Jelena Višnjić
 2. 10.11. / 11-12:30h Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
 3. 10.11. /
13-14:30h
Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih
praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
Olga Dimitrijević
 4. 17.11. / 11:30-13h CINDERELLA RUINED MY LIFE:
proizvodnja patrijarhata u animiranim filmovima
Milica Batričević
Nemanja Marinović
 5. 24.11. / 11:30-13h Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
 6. 1.12 i 2.12. BeFem Festival, Kulturni centar Grad
(talk show i performansi)
Fakultativno
 7. 08.12. / 11-12:30h Medijski portret manjinskih identiteta: slučaj Srbija Dragana Vučković
 8. 08. 12. /
13-14:30h
Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
 9. 15.12. /
11-12:30h
Krv, suze i znoj žena u popularnoj muzici:
(pop) kultura i reprezentacija
Magda Janjić
Jovana Gligorijević
10. 15.12. /
13-14:30h
Rod i afektivni rad u kafani Marijana Mitrović
11. 22.12. /
11-12:30h
Rijaliti programi, kritičko čitanje i medijska pismenost Marijana Matović
12. 22.12. /
13-14:30h
Međunarodna politika, mediji i ljudska / ženska / LGBT prava Dušica Ristivojević