smartphone g41b6907b3 1920U novom tekstu Borisav Matić, književni kritičar, upoznaje nas sa Donom Haravej i njenim esejom, na našem jeziku prvobitno objavljenom u časopisu Ženske studije, Manifest za kiborge. Ispitujući transhumanističke ideje o kiborgu koje Haravej iznosi pre više od 30 godina, Matić nas podseća na to koliko smo svi mi, zapravo, već uveliko kiborzi, ali i na politički potencijal koji nam kiborg pruža, a koji još uvek nismo, barem ne u potpunosti, ostvarili.

kadar iz filma Telma i LuisU svom prethodnom tekstu književni kritičar Borislav Matić ukazao nam je muški pogled u savremenoj kinematografiji, dok u ovom tekstu nastavlja sa analizom savremenih filmova koristeći feminističku teoriju Lore Malvi i ukazuje na pojavu novog oblika reprezentacije, oličene u ženskom pogledu, ali takođe i ukazuje i na kooptaciju feminizma od strane regresivnih političkih orijentacija.

Screenshot 2022 02 07 at 18.28.32U svom autorskom tekstu književni kritičar Borisav Matić nas upoznaje sa teorijom Lore Malvi o muškom pogledu nastalom sedamdesetih godina prošlog veka, i primenjuje je na neke od najpoznatijih i najpopularnijih filmova savremene kinematrografije.

IMG 1199Kakve su sličnosti aktivističkih i političkih borbi koje se odvijaju na ovim prostorima zadnjih pedeset godina? Koliko su solidarnost i prisnost bitne za političko angažovanje? Zašto toliko malo znamo o istoriji žena i zašto je obrazovanje u oblasti ženskih i rodnih studija znak pobunjene građanske svesti? Ovo su samo neka od tema razgovora sa Svetlanom Slapšak, naučnicom, profesorkom, književnicom i višegodišnjom predavačicom na Ženskim studijama i Digitalnoj feminističkoj školi.

IMG 20220106 151315Kakva je veza između umetnosti i mentalnog zdravlja? Koja je uloga umetnosti u rušenju stereotipa kod dece? Kako je moguće sanirati posledice trenutnih obrazovnih politika koje stvaraju autoritarnost i netrpeljivost prema drugačijem? I kako feminizam može da pomogne u borbi? Ovo su samo neka od tema razgovora sa Aleksandrom Mirimanov, likovnom pedagoškinjom, savetnicom u integrativnoj art prihoterapiji, autorkom izložbe “Ka drugom - umetnost nevidljivih” i alumnistkinjom prve generacije Digitalne feminističke škole.