digitalna bezbednostCentar za ženske studije organizuje radionice o digitalnoj bezbednosti već nekoliko godina unazad a sada sa vama delimo i praktične savete za praktikovanje digitalne bezbednosti. Polaznice druge Digitalne feminističke škole su nakon završenih radionica u proleće 2021. godine došle na ideju kreiranja ,,Radnih beleški o digitalnoj bezbednosti’’ koje vam predstavljamo.

rznTema trećeg FEMzina je Rodno zasnovano nasilje i otpor, a nastao je u autorstvu polaznica i polaznika regionalne Digitalne feminističke škole koju organizuje Centar za ženske studije Beograd, a pohađaju žene i muškarci iz celog regiona. 

femzin 2Polaznice Digitalne feminističke škole su, zajedno sa urednicom Nađom Bobičić i kourednicom Nađom Duhaček, vredno radile na drugom broju regionalne feminističke digitalne publikacije. Sa ponosom vam predstavljamo drugi broj FEMzina!

PIONIRKE PIONIR IKTPolaznice druge Digitalne feminističke škole su, nakon održanih radionica o digitalnoj bezbednosti, pripremile brošuru o pionirkama i jednom pioniru informaciono-komunikacionih tehnologija koju vam danas predstavljamo! 

femzinprvibrojPolaznice Digitalne feminističke škole su, zajedno sa urednicom Nađom Bobičić i kourednicom Larom Končar, vredno radile ovog leta kako bi pred vama bio prvi broj nove regionalne feminističke digitalne publikacije. Sa ponosom vam predstavljamo FEMzin!