Centar za ženske studije, zajedno sa Katedrom ženskih, rodnih i studija seksualnosti na Rutgersu, državnom univerzitetu u Nju Džersiju i Fakultetom za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum u Beogradu ove godine organizuje postdiplomski kurs Feministička kritička analiza: feminizam i levica - druge istorije, druge budućnosti

dubrovnik feminism and left

Ovaj kurs će se održati u periodu od 24. do 28. maja 2021, a više informacija o ovom kursu, kao i o prijavi za učešće, možete pogledati ovde.

Rok za prijavu za učešće je produžen do 15. aprila, a više informacija možete videti ovde.

*Rad Centra za ženske studije se odvija uz pomoć institucionalnog granta u sklopu projekta ACT – za aktivno građanstvo, uz podršku SDC/Građanske inicijative.