• ABA Ceeli, Beograd
 • Alternativna akademska obrazovna mreža (AAOM)
 • ANIMA, Kotor
 • Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)
 • Autonomni ženski centar protiv seksualnog nasilja
 • AŽIN, Asocijacija za žensku inicijativu, Beograd
 • B-92
 • Beogradski centar za ljudska prava
 • Beogradski krug
 • Beogradska otvorena škola (BOŠ)
 • BIBIJA, ženski romski centar
 • BeFem
 • Centar za antiratnu akciju
 • Centar za kulturnu dekontaminaciju
 • Centar za proučavanje alternativa
 • Centar za savremenu umetnost
 • Centar za promociju nauke
 • Centar za unapređenje pravnih studija
 • Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID)
 • Centar za demokratiju i slobodno tržište, Prag
 • Centar za ženska prava, Prag
 • Centar za ženske studije „Mileva Marić Ajnštajn“, Novi Sad
 • Centar za ženske studije, Zagreb
 • Centralno evropski univerzitet (CEU), Budimpešta
 • Dečiji romski centar
 • Društvo za obrazovanje odraslih
 • Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Feministička „94”
 • Fond Centar za demokratiju
 • Fond za humanitarno pravo
 • Fondacija Heinrich Boll
 • Forum Civil Peace Service, forum ZFD
 • Glas razlike
 • Građanske inicijative
 • Grupa Most i Mirovne studije
 • Grupa za ženska prava Evropskog pokreta u Srbiji
 • Hamburški ženski centar, Hamburg
 • Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd
 • Helvetas Swiss Intercooperation SRB
 • Incest trauma centar
 • Inter-univerzitetski centar (IUC), Dubrovnik
 • Istraživačka stanica Petnica, Valjevo
 • Iz kruga
 • Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana
 • Jugoslovenski centar za prava deteta
 • Jugoslovenski komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM)
 • Kancelarija Programa za razvoj UN (UNDP), Beograd
 • Kancelarija Ujedinjenih nacija, Beograd
 • Kvinna Till Kvinna, Kancelarija Beograd
 • Kvinna till Kvinna
 • Labris
 • Lastavica
 • MIROSS, Beograd
 • Odeljenje za kulturu Kanadske ambasade u Beogradu
 • Otvoreni univerzitet (OSI), Budimpešta
 • Rekonstrukcija Ženski fond
 • Sekcija žena UGS „Nezavisnost”
 • SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
 • SOS telefon i centar za devojke
 • Trag fondacija
 • Tim za socijalno uključenje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije
 • Udruženje poslovnih žena
 • Univerzitet Ratgers, Nju Džersi, SAD
 • Univerzitet Vašington, Sent Luis, SAD
 • Univerzitet Dreksel, Filadelfija, SAD
 • INSTRAW (UN Women), Njujork, SAD
 • UNESKO kancelarija, Beograd
 • UN odeljenje za politička pitanja, Kancelarija za Evropu, Beograd
 • UNESKO Centar za obrazovanje, Beograd
 • UN Women
 • Udruženje “Žene na prekretnici”
 • Visoki komesarijat UN za ljudska prava, Beograd
 • Žene na delu
 • Žene u crnom
 • Ženska obrazovna mreža i Ženske grupe
 • Ženski lobi
 • Ženski prostor, Niš
 • Ženski univerzitet Tokio, Japan