Raspored za kurs
Nasilje prema ženama

Centar za ženske studije 2017/2018.
Koordinatorka kursa: Tanja Ignjatović
Termin održavanja kursa: četvrtkom od 18:00 do 19:30h

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1.  1. mart Rodno zasnovano nasilje prema ženama – pojam i vrste Tanja Ignjatović
   8. mart Fakultativno – MAPA osmomartovskih događanja  
 2. 15. mart Strukturna priroda rodno zasnovanog nasilja Zorica Ivanović
 3. 22. mart Zaštita žena od nasilja - međunarodni standardi i domaći zakoni i podzakonska akta Vanja Macanović
 4. 29. mart Radna eksploatacija žena Lara Končar
Milica Lupšor
 5.  5. april Nasilje prema ženama iz marginalizovanih društvenih grupa –
Romkinje, žene sa invaliditetom, lezbejke
Olivera Ilkić
Nada Đuričković
Dragoslava Barzut
 6. 12. april Sistemski propusti u zaštiti bezbednosti žena i ubistva žena (femicid) Gordana Stevanović
Aleksandra Nestorov
 7. 19. april Seksualno uznemiravanje žena i devojaka i (rodno) digitalno nasilje Marija Lukić
Marina Ileš
 8. 26. april Trgovina ženama i nasilje prema ženama u izbeglištvu Marija Anđelković
Dijana Malbaša
 9. 10. maj Žene u prostituciji vs seksualne radnice Gordana Stojaković
Miloš Urošević
10. 17. maj Silovanje i silovanje žena u ratu Lepa Mlađenović

 

Raspored za kurs
Obrazovanje i feminizam

Centar za ženske studije 2017/2018.
Koordinatorka: Nađa Duhaček
Termin održavanja kursa: utorkom 18:00 – 19:30h
(osim poslednjeg duplog termina)

  Datum Tema Predavačica/e
 1.  6. mart Feminizam i studije obrazovanja;
Učionica – mesto deliberacije ili (društvene) proemene
Nađa Duhaček
Ana Kolarić
 2. 13. mart Preplitanje istorije učiteljica i autorki;
Obrazovne reforme u socijalističkoj Jugoslaviji
Svetlana Tomić
Sanja Petrović Todosijević
 3. 20. mart Istraživanje rodnih stereotipa u roditeljstvu,
ranom detinjstvu i dečijim igračkama
Jelena Ćeriman
Ana Dajić
 4. 27. mart Istraživanje rodnih stereotipa u osnovnoj školi Maša Malešević
Ivana Jakšić
 5.  3. april Istraživanje rodno zasnovanog nasilja
u školi i feministički odgovori
Nađa Duhaček
Tanja Ignjatović
 6. 10. april Pitanje seksualnog obrazovanja u Srbiji Ljiljana Bogavac
Jasminka Petrović
 7. 17. april Umetničko feminističko obrazovanje Maja Maksimović
Zoe Gudović
 8. 24. april Suočavanje s prošlošću, rod i obrazovanje Marijana Toma
Danijela Ranković
9 /
10.
8. maj
17:00 – 20:00h
Razgovor o feminističkim intervencijama u obrazovni sistem Maša Peruničić
Lamija Begagić
Sandra Farkaš
Melita Ranđelović